Nova normativa ITV

20171109 nova normativa ITV

Us adjuntem la relació de les modificacions més importants del nou decret i que poden afectar les relacions que actualment teniu amb les ITV.  Entrarà en vigor el 20 de maig de 2018.

Read more: Nova normativa ITV

Compartir
FaceBook  Twitter  

Servei pericial en cas de sinistre

sunshine 1

Us recordem que disposeu d'un servei totalment gratuït de la mà del Sr. Francisco Miró, d'ESiniestros.com, especialitsta en valoració de danys i vehicles, que té per objectiu assessorar-vos davant les discrepàncies derivades de les reparacions per sinistres i l'import que ofereix l'asseguradora.

El servei consisteix en:

Read more: Servei pericial en cas de sinistre

Compartir
FaceBook  Twitter  

Descomptes entrades Gran Premi de FÓMULA 1 Montmeló del 12 al 14 de maig

entrades Montmelo1entrades Montmelo2

Compartir
FaceBook  Twitter  

Convocatòria Assemblea General Ordinaria 18 de maig

20170516 assemblea tallerssignatura tallers

Compartir
FaceBook  Twitter  

Protocol a seguir en cas de possibles incidència amb les companyies asseguradores

 

protocol

Us informem del protocol a seguir amb les companyies asseguradores, dels vostres clients, en el cas de possibles  incidències amb el peritatge de danys materials en vehicles. A continuació us detallem com prosseguir:

 Fotografies

És molt important  que les fotografies mostrin clarament els danys, que siguin de màxima qualitat, cal evitar que quedin fosques o  amb reflexos.

 • Foto del vehicle on es vegi clarament part del vehicle i la matrícula.
 • Foto del quadre d'instruments on es mostri clarament els quilòmetres del vehicle.
 • Fer fotografia del vehicle abans de reparar-lo o desmuntar-lo.
 • Fer fotografia a mesura que anem desmuntant-lo.
 • Fer fotografia de les peces trencades i de les peces desmuntades (manetes, retrovisors, motllures...)
 • Fer fotografies durant el procés de reparació de: les peces a reparar,les peces masillades i aparellades i de les peces reparades o substituïdes.
 • Fer fotografies del vehicle acabat. 

 

Sol·licitar al client que signi l'Annex.1

En aquest formulari el client sol·licita al Taller que realitzi fotografies del seu vehicle, per poder conèixer la situació d'aquest, així com que se li notifiqui en quin  moment el perit ha passat a realitzar el peritatge. Si no signa la visita, haurà d'indicar-se "no signa" (en cadascuna de les visites que no signi). En aquests casos signarà el responsable tècnic del taller.

 

Servei d'assessorament per procedir a reclamar l'import dels danys

Informar el client que, en cas que la companyia no reconegui la totalitat dels danys, refusi el sinistre, o ho declari sinistre total, disposem d'un servei d'Assessorament Gratuït per tots els socis, per procedir a reclamar l'import dels danys. Per  tramitar la reclamació de l'import dels danys caldrà presentar els següents documents:

 • Part d'accident Amistós.
 • Còpia de la Pòlissa (condicions particulars i condicions generals)
 • Còpia del Permís de Circulació i fitxa tècnica (ambdues cares).
 • Fotocòpia del DNI del propietari del vehicle.

 

Sol·licitar enviament per part del perit per escrit.

Sol·licitar al Perit que tota la informació ens l'enviï per escrit via mail (peritatge, declaració del sinistre total...).

 

Les Tramitacions de les reclamacions sempre amb un advocat

Si el cas és traslladat als nostres professionals per iniciar el tràmit de reclamació, les comunicacions amb la companyia d'assegurances es realitzaran sempre mitjançant un advocat.

Compartir
FaceBook  Twitter