Quanties mínimes de les pòlisses de responsabilitat civil

Us informem de l'actualització de les quanties mínimes de les pòlisses de responsabilitat civil per als tallers de reparació de vehicles per danys a tercers aplicables per a l'any 2015, segons la minoració de l'IPC.

  • Tallers de reparació de vehicles de fins a 10 treballadors: 268.980,21 €
  • Tallers de reparació de vehicles de més de 10 treballadors: 537.959,95 €

Respecte a les activitats autoritzades per intervenir en els limitadors de velocitat i els tacògrafs digitals, les quanties de les pòlisses de responsabilitat civil són les següents:

  • Entitats i tallers autoritzats per a la instal·lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles: 73.138,25 €
  • Centres tècnics autoritzats per a la instal·lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals: 73.138,25 €.

Aprofitem per recordar-vos que pel fet d'estar agremiats podeu gaudir de preus especials en la contractació d'assegurances de responsabilitat civil. Podeu ampliar informació posant-vos en contacte amb la secretaria del Gremi, Sra. Nuri Amela, al telèfon 937361103 o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter