Mesures preventives en l'ús d'aparells d'elevació de vehicles

Arran d'un accident mortal que es va produir en un taller de reparació d'automòbils, utilitzant un aparell d'elevació de vehicles de dues columnes, des de la Subdirecció General de Seguretat Industrial ens han fet arribar un seguit de mesures preventives a tenir present:

  1. Fer ús de l'aparell d'elevació de dues columnes d'acord amb les instruccions del fabricant de l'equip.
  2. Realitzar el manteniment per part d'un tècnic competent d'acord amb les instruccions del fabricant.
  3. Anotar al llibre de registre les intervencions en l'equip ja siguin reparacions o les revisions de manteniment.
  4. No desenroscar el pern dels tascons o plaques de recolzament més enllà del límit indicat pel fabricant.
  5. Bloquejar el gir dels braços de suport, d'acord amb el sistema previst pel fabricant, tan bon punt s'aixeca el vehicle.
  6. No utilitzar un aparell d'elevació de dues columnes si no disposa de tots els elements de seguretat operatiu.

Afegir també que, d'acord amb la Directiva de màquines, en el cas d'equips instal·lats amb posterioritat a l'u de gener de 1995, cal que el fabricant incorpori la placa de marcat CE a l'equip, i lliuri la Declaració de conformitat CE i el manual d'instruccions del titular.

Val a dir també que els aparell d'elevació de vehicles de dues columnes, es poden considerar com a equips de treball i seria aplicable la legislació laboral d'equips i llocs de treball.

Compartir
FaceBook  Twitter