Prevenció de riscos laborals

Us recordem que qualsevol empresa que tingui contractat un treballador, o més, ha de tenir un servei de prevenció de riscos laborals. Afegir-vos també que l'empresari està obligat a adoptar les mesures necessàries en els equips de treball per assegurar la correcta instal·lació i bon funcionament dels equips i evitar-ne el seu deteriorament.

Aquestes comprovacions s'han de dur a terme per personal competent i hauran d'estar documentades i a disposició de l'autoritat laboral, conservant-se durant tota la vida útil dels equips.

En aquest sentit afegir-vos que el Gremi de Tallers manté un acord amb Tecno Bee, on a banda d'oferir descomptes en la compra de maquinària, eines, utillatge i consumibles, també s'ofereixen preus especials i condicions avantatjoses en el manteniment integral del taller, elevadors i maquinària. Podeu consultar l'acord clicant aquí.

Per a més informació podeu adreçar-vos a l'assessor en matèria de seguretat industrial, el Sr. Daniel Ayala, els dilluns de 16h a 18h, al telèfon 937361100, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter