Procediment per lluitar contra l'intrusisme i la competència deslleial

Procediment per combatre l'intrusisme

La Federació Catalana de Tallers de Reparació d'automòbils (FECATRA), constituïda per les associacions de Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell, Tarragona i Terrassa, representant de 6200 tallers de reparació catalans, ha fixat, per unanimitat, com a objectiu preferent d'actuació per al 2014-2015 LA LLUITA CONTRA L'INTRUSISME PROFESSIONAL I LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL que ocasiona.

Es coordina i armonitza experiència, dades i mitjans de les diferents associacions, durant més de 30 anys, per crear un PROCEDIMENT ÚNIC, que aturi la greu situació actual d'economia submergida en el sector.

FECATRA denuncia que les administracions no puguin fer gaire cosa, emparant-se a la regulació actual, on el fet de denunciar davant l'administració no atorga al denunciant la qualitat de "part" per poder exigir i "continuar" l'actuació concreta de l'administració.

Aquesta situació afavoreix la inactivitat de l'administració, especialment els ajuntaments, que en molts casos no tenen recursos ni mitjans per lluitar amb les activitat irregulars.

Davant aquesta circunstància, FECATRA, estableix la següent fulla de ruta:

1. Formalitza ACTUACIÓ CONJUNTA I CORPORATIVA davant els organismes supra municipals:

          a.   Davant el Departament d'Empresa i Ocupació, competent per mitjà dels seus organismes depenents, entre altres, en matèria de:

  •                      Seguretat i Registre Industrial.
  •                      Inspecció de Treball i Seguretat i Inspecció Laboral                  
  •                      Consum: Agència Catalana del Consum.
  •                      Competència: Autoritat Catalana de la Competència.

         b.   Davant el Departament de Territori i Sostenibilitat ( Medi Ambient):

  •                      Infraccions medioambientals i Gestió de Residus: Agència Catalana de Residus

2.  Protocolitza PROCEDIMENT DE SEGUIMENT COMÚ davant les denúncies que arribin de qualsevol de les associacions que en formen part, que registri, optimitzi, agilitzi i permiti el seguiment de les denúncies rebudes:

   a.   Obrir sistema de denúncia anònima no tan sols als associats, sinó a qualsevol ciutadà.

   b.   Plataforma de denúncia online per mitjà de la web i telèfon gratuït.

   c.   Personificació formal en els expedients administratius iniciats per la denúncia.

   d.   Seguiment i comunicació de l'actuació de les diferents administracions a les quals es dirigeix la denúncia.

   e. Denunciar la inactivitat de l'administració competent, en el seu cas

3.  Campanya de concienciació en els diferents mitjans.

    a. Cartelleria tant publicitaria com a nivell associatiu per l'exhibició en els establiments agremiats.

    b. Premsa escrita i digital

    c. Reunions comarcals

L'activitat responsable de la reparació d'automòbils no pot tolerar l'existència de competència deslleial que en primer lloc perjudica la bona imatge de la professió i afecta al propi mercat, a l'usuari de l' automòbil i en ocasions a la pròpia Seguretat Vial.