La garantia entre empreses no és la mateixa que entre empreses i consumidors

 El taller no es pot beneficiar dels terminis de garantia que s'atorguen quan compra un material o un equip per a la seva empresa, perquè la relació entre les empreses es regula en el Codi de Comerç i en el Codi Civil, mentre que la relació de les empreses amb els usuaris es basa en les lleis de Consum que assenyalen els 2 anys, com a obligatoris, llevat que la naturalesa de les coses pugui exceptuar el cas.

Una altra diferència són les vies de reclamació. Per reclamar entre empreses cal acudir a la via judicial o a l'arbitratge privat. En les relacions amb consumidors, l'usuari particular pot també reclamar davant les autoritats de Consum, mitjançant denúncia o també en forma d'arbitratge.

Cal assenyalar que per ara la garantia especial de la part de serveis (instal·lacions i muntatges) és de 3 mesos per al cas dels tallers o 2.000 km. (15 dies en vehicles industrials), i de 6 mesos en altres àmbits segons la Llei de Consum a Catalunya.


Compartir
FaceBook  Twitter  

Nou manual de procediment d'inspecció de les estacions ITV

Des del passat mes de gener el sistema d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) aplica un nou Manual de procediment que té algunes variacions sobre l'anterior. Per facilitar el seu coneixement us destaquem la informació més rellevant per al taller.

Inspeccions de vehicles de dues, tres rodes, quadricicles i quads

Compartir
FaceBook  Twitter  

Consells per evitar reclamacions dels clients

Us fem arribar uns consells per evitar reclamacions per part dels clients pel que fa a la contractació dels vostres serveis:

  • No feu cap reparació sense el permís per escrit del vostre client.
  • Quan obriu una ordre de reparació feu constar si el vehicle ha arribat amb grua.
  • Preneu nota de la matrícula de la grua i la seva identificació.
  • Apunteu els quilòmetres que té el vehicle.
  • Si observeu que seria convenient corregir alguna fallada del vehicle que no us hagin encarregat feu-ho constar a la factura. Podeu crear un espai "Observacions" i afegir qualsevol recomanació.

L'objectiu d'aquests consells és reduir al màxim les incidències i reclamacions originades per l'inexistència de l'ordre de reparació.

Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria tècnica del Gremi, Sra. Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Normativa sobre el Gas Natural Comprimit (GNC)

Us informem que la Confederació Espanyola de Tallers ha participat en l'elaboració de la Norma UNE 60637 que regula l'activitat de reparació dels vehicles de Gas Natural Comprimit (GNC).
Actualment l'aplicació d'aquest combustible està pràcticament centrat en els vehicles industrials.
Per aclarir els conceptes aplicables reproduïm alguns apartats de la norma que està disponible a AENOR en la seva totalitat.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Ordre de reparació i conformitat de pressupost

Si les ordres de reparació i pressupostos no estan signades pel client, el taller pot tenir greus problemes.

Us informem que en cas d'impagament d'una reparació d'un vehicle, sense l' ordre de reparació signada, el taller no pot aplicar el criteri de la retenció del vehicle i pot tenir el risc d'una sanció.

Des de finals de juliol, s'aplica el nou Codi de Consum, i la manca de signatura pot portar sancions de més de 3000 €.

Ara més que mai, us recordem que no inicieu cap feina sense la signatura del client.

Per a més informació podeu adreçar-vos a la secretaria tècnica del Gremi, Sra. Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter