Eleccions a la Junta Directiva del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i comarca

Us informem que enguany, d'acord amb els estatuts del Gremi, s'ha de procedir a la renovació de la junta directiva ja que s'ha exhaurit el seu mandat de 4 anys. És per aquest motiu que encetem un procés electoral que culminarà a l'Assemblea General Extraordinària prevista per al proper 28 d'abril del 2016, amb l'elecció del president i dels òrgans de govern del Gremi.

Tots els socis tenen dret a presentar una candidatura per formar la Junta Directiva del Gremi. Cosa que es podrà fer dins del termini fixat pel procés electoral entre el 30 de març i el 13 d'abril.

Podeu presentar la vostra candidatura a:

Personalment:
C/ Sant Pau, núm. 6 • 08221 • Terrassa
Horari: dilluns a dijous, de 8.30h a 17h i els divendres de 8h a 15h.

Per correu postal:
C/ Sant Pau, núm. 6 • 08221 • Terrassa

O bér per correu electrònic: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Les candidatures constaran d'un candidat a la presidència més una relació d'entre 5 i 10 persones que formaran la futura Junta Directiva. Aquestes persones han de representar a empreses agremiades que estiguin al corrent de pagament de la seva quota.

Entre els dies 14 i 15 d'abril es validaran les candidatures per una Junta Electoral, formada pels següents membres, que vetllarà pel correcte funcionament de les eleccions, i es comunicarà als interessats l'admissió de les mateixes.

  • Sr. Emili López, assessor de la Junta Directiva del Gremi · President de la junta electoral
  • Sra. Sònia Díaz, assessora de la Junta Directiva del Gremi · Secretari de la junta electoral
  • Sr. Joseba Ruiz, representant de la Cecot · Vocal de la junta electoral

Durant els dies 18, 19 i 20 d'abril els agremiats podran presentar les al•legacions que considerin oportunes a la junta electoral.

Entre el 21 i 26 d'abril es comunicarà als agremiats el programa electoral de cada candidatura. Els representants de les candidatures rebran prèviament la relació d'agremiats per tal que puguin fer difusió del seu programa.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per acord de l'Assemblea General Extraordinària pres per majoria simple de vots dels socis presents o
representats pel vot delegat que s'enllaça. La Junta Directiva serà elegida mitjançant sufragi lliure directe i secret.

Compartir
FaceBook  Twitter