Nou impost del CO2 | Padró provisional

Padró CO2

Us informem que s'ha publicat el padró provisional de l'exercici 2020 sobre l'import de les emissions de diòxid de carboni dels vehicles. L'objecte d'aquest tribut, de la Generalitat de Catalunya, és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l'increment de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 Us mostrem els 7 aspectes més rellevants:

1. Es pot consultar el padró fins al 15 de maig.

2. Es poden presentar les al·legacions des del 17 de maig fins al 4 de juny de manera telemàtica. Una vegada finalitzat aquest termini no es podrà recórrer fins a la publicació del padró definitiu i s'haurà de fer mitjançant un recurs.

3. La Generalitat no enviarà cap notificació fins a la notificació de l'import a pagar.

4.  El titular del vehicle a data 31 de desembre és qui està obligat a pagar tot el període impositiu.

5. El termini de pagament de l'impost serà l'1 de setembre de 2021 mitjançant la seu electrònica.

6. Es pot domiciliar el pagament una vegada publicat el padró provisional i fins al 15 de juliol de 2021. Totes les domiciliacions dins d'aquest període tindran un 2% bonificació.

7. El padró definitiu es publicarà la primera quinzena del mes de setembre.

Podeu ampliar més informació aquí

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter