Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i Comarca, que tindrà lloc el dijous, 20 de març, de les 19.00 h en primera convocatòria a les 19.15, en segona convocatòria, a la seu del Gremi, amb l'ordre del dia següent:

  1.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General anterior
  2.  Lectura i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats de l'any 2013
  3.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'any 2013
  4.  Lectura i aprovació, si s'escau, dels objectius per a l'any 2014
  5. Torn obert de paraules

Està previst després de l'assemblea fer una presentació de nous serveis sectorials que ofereix la Cecot a càrrec de l'assessor de seguretat industrial, l'enginyer Daniel Ayala i fer un pica, pica tots plegats.

 

El President,

Pasqual Moya

Compartir
FaceBook  Twitter