Pla PIVE 6

Us informem que el passat divendres es va publicar el Reial Decret 988/2014 amb la finalitat de mantenir la continuïtat en l'activació provisional de reserves del Pla PIVE 6 i d'establir un nou termini de presentació de sol·licituds d'aquest ajut a partir del 24 de novembre de 2014.

L'experiència en la gestió de les convocatòries anteriors del PIVE demostra que amb posterioritat a la realització de l'última reserva de pressupost es produeix un nombre significatiu d'anul·lacions que permeten alliberar un part del pressupost i que s'aplicaria a l'actual PIVE 6. Al mateix temps, existeixen remanents pressupostaris dels PIVE 3, 4 i 5 que està previst que s'incorporin al PIVE 6, sense perjudici d'altres dotacions pressupostàries que puguin establir-se. Tot això permet mantenir la continuïtat en l'activació de reserves que podran ser ateses per rigurós ordre d'activació, amb càcrrec a aquests remanents i pressupost.  

Compartir
FaceBook  Twitter