Entra en vigor el PIVE 8

Us informem que s'ha aprovat el PIVE 8 dotat amb 225 M€ i que estarà en vigor fins el 31 de desembre de 2015 o bé, quan s'esgoti el pressupost. Tot i que es mantenen la majoria de criteris que ja figuraven a les anteriors convocatòries, s'ha incorporat algunes novetats respecte el PIVE 7, us les detallem a continuació:

 •  Quantia dels ajuts:
  • Per als vehicles de les categories M1 i N1 el descompte total passa a ser de 1.500 € (a diferència dels 2.000 € dels plans anteriors): 750€ a càrrec de l'IDAE i 750€ a càrrec del fabricant/importador o punt de venda.
  • En el cas de famílies nombroses que adquireixin vehicles de més de cinc places i discapacitats de mobilitat reduïda que necessitin un vehicle adaptat, les quanties es mantenen, és a dir, un descompte total de 3.000 € que assumeix el 50% l'IDAE i l'altre 50% el fabricant/importador o punt de venda.
 • Vehicles subvencionables:
  • Es reincorporen els vehicles comercials tipus N1 amb emissions de CO2 iguals o inferiors a 120 g/km i estiguin classificats com a classe A, B, C o D.
 • Documentació:
  • S'aclareix que en els casos de "leasing" s'acompanyarà la factura del contracte de leasing.

Podeu consultar el text íntegre del Pla clicant aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter