Candidatura Electoral de Pasqual Moya per presidir el Gremi

Us informem que s'ha rebut únicament la següent candidatura a la junta directiva del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i comarca, encapçalada pel Sr. Pasqual Moya.

Pasqual Moya  · Cal Garatge Unió
Joan Berenguer · Brillantcar
Àlex Vert · Mavisa
Sebastià Ventayol · Garatge Sebastià
Pere Esteve · Servisauto
Manel Restoy · Auto Sport
Miguel Méndez · Talleres Gibraltar

Emili López en qualitat d'assessor tècnic
Sònia Díaz en qualitat d'assessora comercial

La junta electoral ha revisat la candidatura, que ha resultat admesa a tràmit. Durant els dies 18, 19 i 20 d'abril els agremiats podeu presentar les al•legacions que considereu oportunes a la junta electoral. Com ja us vam informar, la junta directiva s'escollirà en Assemblea General Extraordinària, prevista el dijous, 28 d'abril de 2016 a les 19h30.

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per acord de l'Assemblea General Extraordinària pres per majoria simple de vots dels socis presents o representats pel vot delegat. La Junta Directiva serà elegida mitjançant sufragi lliure directe i secret.

Compartir
FaceBook  Twitter