Com escollir el taller correcte i evitar els "tallers clandestins"

Us fem arribar un recull de consells per evitar que els vostres clients visitin tallers clandestins.

  • Placa-distintiu en la façana: la llei obliga als tallers a tenir i mostrar de forma clara i visible la identificació corresponent que demostra que ens trobem davant d'un taller autoritzat, on  hi ha de constar el seu número d'identificació en el registre industrial i les seves activitats.
  • Especialitat: l'usuari ha de fixar-se bé en l'especialitat del taller (mecànica, electricitat, carrosseria, pintura, etc.), ja que no tots els tallers estan preparats i autoritzats per realitzar totes les operacions.
  • El vehicle en bones mans: cal reclamar el resguard del dipòsit per deixar constància del fet que el conductor ha deixat el vehicle en aquell taller. Així, si li passa alguna cosa (robatori, incendi del taller, etc.) és l'única manera de poder reclamar-lo. I si figuren els kilòmetres amb que es va deixar encara millor.
  • Preu dels serveis: el conductor ha de preguntar al taller pel cost dels diferents serveis que pugui oferir, preu per hora de treball, etc. Si vol pressupost, té dret a demanar pressupost escrit, que ha d'acceptar i firmar abans de seguir endavant amb l'operació, o bé renunciar-ne explicítament.
  • Factura: no és una opció, és una obligació. Ha de ser clara i especificar despeses, reparacions, peces canviades i hores de treball, tot això perfectament desglossat per conceptes. Aquesta factura també és garant que es compleixi el corresponent pagament de l'IVA.
  • Treball amb garanties: la llei protegeix a l'automobilista si acudeix a un taller legalment establert i concedeix una garantia en la reparació durant tres mesos o 2.000 quilòmetres, tret que la peça tingui una garantia superior. A més hi ha molts tallers que ofereixen una garantia comercial addicional, però no podrà gaudir de cap d'aquests drets si no compta amb full de dipòsit o la factura de la reparació.
  • Recanvis nous: el taller ha d'utilitzar peces de recanvi noves. Si no n'hi haguessin en el mercat o concorreguessin altres circumstàncies i el taller hagués d'utilitzar peces de recanvi de segona mà, hauria de comptar amb l'autorització del client. I no sempre és vàlid, per tant quan es tracta d'elements de la direcció, suspensió o pneumàtics, no es poden utilitzar recanvis usats per motius de seguretat.
  • La neteja parla bé del taller: un taller endreçat i net no és només una qüestió estètica. La neteja i l'aspecte extern i intern de centre diu molt de com es treballa en aquell negoci, a més de ser bona senyal de què estem davant d'un servei de confiança. Per altra banda, el conductor s'assegura que els residus que genera el manteniment o reparació del vehicle són gestionats adequadament i que es protegeix la salut dels treballadors del taller.