Acció contra els tallers il·legals i la competència deslleial

Un taller il·legal és aquell que exerceix una activitat sense els permisos administratius que exigeix la normativa vigent i que bàsicament són la llicència ambiental de l'Ajuntament, el registre industrial del Departament d'Indústria, l'alta a Hisenda i la contractació laboral a la Seguretat Social.

La manca de qualsevol d'aquestes autoritzacions, amb l'objectiu d'abaratir costos, genera una competència deslleial que una societat responsable no pot tolerar.

Els tallers legalment establerts paguen els seus impostos, la Seguretat Social dels seus treballadors, s'adapten a les exigències de no contaminació, de gestió de residus, de garanties de treball, entre moltes d'altres obligacions, de manera que no poden jugar en igualtat de condicions amb els tallers il·legals.

Els consumidors, sovint, són els més perjudicats, ja que prefereixen un suposat estalvi més immediat, però sense cap mena de garantia.

El problema sorgeix per la falta de vigilància per part de les autoritats públiques i sobretot de cada Ajuntament, que és qui té potestat per revisar la majoria de les activitats que es duen a terme al seu territori, per aquest motiu dels del Gremi s'estan recollint des de fa uns anys els casos que puguin haver als diferents municipis.

Des del Gremi gestionem les denúncies que de forma anònima es fan arribar els tallers. Per poder tramitar les denúncies necessitem la següent informació:

  • Adreça
  • Horaris d'obertura
  • Alguna fotografia que es pugui fer de l'accés o de les matrícules dels vehicles que s'estiguin reparant

Tota aquesta informació podeu adreçar-la a la secretaria del Gremi, Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

El Gremi pertany a la Federació Catalana de Tallers i un dels objectius principals que està duent a terme és la lluita contra l'intrusisme professional, de fet de febrer a setembre d'enguany s'han denunciat 147 casos a tot Catalunya.