• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Curs Gasos Fluorats: Manipulació de Sistemes Frigorífics Instal·lats als Vehicles

Adquiriràs els coneixements necessaris per obtenir el certificat personal (obligatori) que acredita la competència per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lats als vehicles.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Jornada formativa gratuïta - Reformes en vehicles (ITV)

Durant la jornada s’analitzaran les principals novetats introduïdes al RD 866/2010 i els nous requisits aplicables a la tramitació de reformes en els vehicles, les seves repercussions, les modificacions en els vehicles que fins el 14 de gener de 2011 no tenien consideració de reforma i els canvis que suposen en la seva tramitació a les estacions ITV, així com s’aclariran tots els dubtes que es puguin presentar sobre l’aplicació d’aquesta norma.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Curs per obtenir el Títol de Responsable de Taller

Us informem que s'ha programat un curs per obtenir el Títol de Responsable de Taller (TRA) dirigit a professionals del sector amb més de 10 anys d'experiència demostrable. Us recordem que es tracta d'una titulació obligatòria per poder exercicir l'activitat.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 3 de 5