Serveis als socis

Informació i tramitacions (937 361 103):

 • Documentació de gestió del taller: cartells preu/hora, ordres de reparació, cartell de drets de l'usuari, fulls de reclamació, pressupostos i factures, etc.
 • Servei de gestió documental de les instal·lacions.
 • Tramitació de la placa d'Indústria amb les especialitats que té cada taller.
 • Tramitació del títol de Responsable de Taller.
 • Models de contracte de lloguer de vehicles de cortesia.
 • Models de cartes per negociar amb les companyies asseguradores.
 • Certificat d'empresa associada.
 • Placa distintiva d'empresa agremiada.
 • Cita prèvia d'ITV (Inspeccions Tècniques de Vehicles)
 • Lluita contra l'intrusisme i els tallers il·legals. Tramitació de denúncies a l'Administració Local, Seprona i el Departament de Treball.
 • Informació permanent sobre novetats sectorials: normativa, fires, congressos, ajuts i subvencions, etc.
 • Informació laboral i de convenis col·lectius (937 361 100)
 • Directori d'empreses associades: llistat d'empreses per activitat o població (937 361 100)
 • Informes comparatius de dades econòmico-financeres de qualsevol empresa.
 • Cessió i lloguer de sales.
 • Cecotimpulsa: informació sobre les mesures que s’impulsen des de la Cecot en benefici de la competitivitat de les empreses (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Clubs, actes, jornades i presentacions (937 361 100):

 • Participació en el Fòrum i Clubs de la Cecot: Financer & Fiscal, Màrqueting i Vendes, Recursos Humans,
  Club d'Innovació i el Club Cecot Internacionalització.

 

Foment de l'activitat comercial (937 361 100):

 • Organització i assistència a fires sectorials nacionals i internacionals.
 • Ajudes i subvencions de programes regionals, estatals i europeus.
 • Assessorament en comerç interior: legislació, ajuts al comerç, etc. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament en màrqueting per Internet (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament en vendes (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Assessorament (937 361 100):

Més de 30 assessors especialitzats en diferents àmbits de l'empresa

 • Visites d’assessorament presencial (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Servei pericial · assessorament en cas de sinistre.
 • Assessorament i acompanyament en el procés d'obertura del taller (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament i acompanyament durant les inspeccions que realitza la Servei d’Automòbils i Metrologia (937 361 103)
 • Mercantil: legislació, registre mercantil, contractes, procediments concursals, etc. (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament per a la implantació de la ISO 9000 i 14000 (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Financer (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) i Fiscal-Comptable (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament energètic i de canvi climàtic (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament de medi ambient (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament de seguretat industrial per a l'obtenció de llicències d'activitats i altres requeriments per a l'obertura d'establiments industrials i comercials (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Entre d’altres.

 

Emprenedoria:

 • Assessorament per avaluar la viabilitat de nous projectes empresarials (www.emprenedoria.org)
 • Reempresa: facilitem l'accés a negocis viables ja existents per donar-los continuïtat (www.reempresa.org)
 • Business Angels: facilitar l'accés al finançament a través d'inversors privats amb assessorament expert (www.bancat.com)

 

Descomptes en subministraments i serveis (937 366 000):

 • Lloguer de vehicles de cortesia amb Covecar 
 • Condicions especials en la contractació de pòlisses d'assegurances (937 361 103)
 • Condicions especials en el servei integral de recollida de residus amb l'empresa Sircat (937 361 103)
 • Condicions especials en el subministrament d'eines, utillatge, material consumible, maquinària, així com el servei de manteniment, reparació i instal·lació dels elevadors i maquinària del taller per part de Tecno Bee (937 361 103)
 • 10% de descompte en les vostres reserves de vols amb Vueling.
 • Importants descomptes en telefonia mòbil i Internet mòbil amb Movistar.
 • Descomptes i condicions exclusives a través de la targeta Solred.
 • Descomptes en el consum de gas i electricitat amb Endesa.
 • Descomptes en Vincci Hotels, Sol Melià i NH Hotels.
 • Preus especials en missatgeria internacional amb UPS.
 • Condicions preferents en les assegurances de crèdit de Cesce.
 • Condicions exclusives per als treballadors de les empreses associades.
 • Recollida gratuïta dels residus dels aparells elèctrics i electrònics (RAEE), així com piles utilitzades al domicili de l'empresa (937 361 108)

 

Recursos Humans i RSE (937 366 015):

 • Selecció de personal per a les empreses.
 • Borsa de treball - Intermediació laboral (www.cecot.org/cv - www.cecot.org/oferta)
 • Borsa de professionals a l'exterior (www.borsadeprofessionals.cat)
 • Plans de recol·locació col·lectius i individuals.
 • Plans d'igualtat i de conciliació entre la vida laboral i personal.
 • Memòries de responsabilitat social empresarial i assessorament RSE.
 • Assessorament sobre la LISMI.
 • Diversity management.
 • Voluntariat corporatiu.
 • Proveïdoria responsable.
 • Servei d’acompanyament per al desplegament d’accions de RSE.

 

Innovació i TIC (937 366 005):

 • Innovació: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Servei Pla de Sistemes d'Informació
  • Servei Valoració de producte TIC
  • Servei Estudi de mercat TIC
  • Servei d'auditoria TIC
  • Servei d'assessorament tecnològic: implantació de processos tecnològics a les pimes.
 • Web 2.0: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Servei Auditoria Xarxes Socials
  • Servei Pla de Comunicació Social Media
  • Servei d'auditoria en Posicionament Web
  • Servei d'assessorament en màrqueting per Internet
  • Servei d’assessorament en comerç electrònic.
 • Empresarial: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Servei d'assessorament, acompanyament i cerca de finançament per a projectes d'innovació i desenvolupament empresarial

 

Formació (937 361 110):

 • Cursos oficials de responsable tècnic de taller
 • Cursos oficials de manipuladors de gasos fluorats
 • Formació a mida segons les necessitats del sector i formació In-company (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Gestió del sistema de bonificacions de la formació contínua (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Informació de la programació de cursos (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Assessorament en formació (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Contracte per la formació d’aprenents (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
 • Més informació (www.cecot.org/formacio)