• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

La FECATRA denuncia les necessitats del sector al parlament de Catalunya

 La Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils (FECATRA), al qual nostres en formem part, va presentar el passat 20 de gener, a tots els grups polítics catalans, la proposta d'esmenes al Projecte de Llei de transposició de directives de la Unió Europea que modificarà la Llei de Consumidors i Usuaris, que van assumir com a pròpies el Grup Parlamentari Plural (Junts per Catalunya, PDCat, Més País, Compromís i BNG) i el Grup republicà d'ERC.

Amb motiu d'aquestes relacions, el president de FECATRA, Sr. Celso Besolí, i el secretari general, Sr. Ramón Casas, han comparegut davant la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament de Catalunya, per denunciar i reclamar accions polítiques davant les necessitats del sector, responent a les preguntes dels membres de la Comissió d'ERC, Junts x Cat, PSC, Vox, CUP i Ciutadans, amb la presidència dels Comuns.

 

Us detallem les propostes d'esmenes presentades: 

  

 • Cal actuar amb els fons europeus que rebrà Catalunya, i revertir el fet que el "PERTE per al desenvolupament del vehicle elèctric i connectat" hagi deixat fora dels ajuts als reparadors d'automòbils que també han d'invertir per a la transformació del sector. Amb aquesta política s'està descuidant la protecció del dret a la lliure elecció del consumidor i enfortir un disseny productiu per a la reparabilitat de l'automòbil i que continua com un bé de consum de naturalesa duradora per a les famílies. FECATRA ha denunciat que no tenir en compte la postvenda va en contra de l'Informe del Parlament Europeu d'11/2020 "Cap a un mercat més sostenible per a les empreses i els consumidors", i de les advertències de captivitat de la reparabilitat que recull el  "Commision Staff Working of the Motor Vehicle Block Exemption Regulation (UE)  No 461/2010. SWD/2021/112 final."

 

 • Cal una unitat d'acció dels partits catalans al Congrés de Diputats per aconseguir introduir en la Llei de Consumidors i Usuaris del sistema de responsabilitat solidària, tal com ja existeix en el sector de la construcció d'immobles; és a dir, que davant les faltes de conformitat d'origen amb un vehicle o un recanvi, els fabricants hagin de respondre davant el consumidor final. Aquest petit canvi suposaria una evolució qualitativa en tota la cadena de l'automoció i en la protecció del consumidor, sense precedents.

 

 • Que l'Agència de Residus de Catalunya s'involucra perquè les bases de l'Economia Circular tingui un veritable prisma de sostenibilitat, evitant que sigui un eufemisme i un negoci per a uns pocs:  

 

  • No es pot confondre el recanvi de segona mà amb el residu o el recanvi reutilitzat procedent de vehicles donats de baixa que comercialitzen els CATs (desballestaments) 
  • Es necessita una homogeneïtzació de la fiscalitat municipal i compensar el treball de recepció, classificació i custòdia dels residus generats que els serveis oficials i tallers de reparació fan possible a diari. 
  • Es necessita un reconeixement de la funció preventiva de generació de residus i de reutilització que suposa la reparació dels vehicles, com a primera baula de la jerarquia de residus, introduint criteris de transparència en la valoració econòmica dels residus valoritzables.

  

 • Cal dotar de mitjans les administracions competents perquè  inspeccioni als tallers clandestins, no només als inscrits al Registre Industrial. són vieritable font de riscos per a la seguretat industrial, vial, laboaral i mediambiental.

 

No ens podem permetre infrautilitzar, una altra vegada, el Centre de Formació Professional d'Automoció ubicat a Martorell (Barcelona). Cal garantir que sigui un veritable Centre de referència nacional vertebrador per dinamitzar la formació dels professionals de la reparació i, per tant, de transformació de les empreses del sector. Es demana una interlocució fluida amb FECATRA.

 

Podeu accedir al vídeo (a partir del minut 19)

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Canvis en el Registre Estatal d'Auxili en Vies Públiques i el senyal V-24

4

Tal com us vam informar en la circular del passat 23 d’abril, a partir de l'1 de juliol del 2021 han entrat en vigor els canvis que regulen les condicions de seguretat per a la realització de l'activitat d'auxili en vies públiques, segons la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 159/2021.

En aquests canvis, entre altres aspectes, es contempla la creació d'un Registre que mostra les dades de les empreses d'auxili en la via pública i dels vehicles associats a cadascuna d'elles. Aquest registre, malgrat estar publicat en el BOE, no entrarà en vigor fins a març de 2022.

Els que hàgiu rebut una carta de la DGT sobre dubtes a l'hora d'incloure en el citat Registre algun vehicle de la vostra flota, us recomanem que la respongueu perquè ja només queden 220 vehicles a nivell nacional per chequear i incorporar en el Registre. Els vehicles d'auxili del permís de circulació D05, s'incorporaran directament d'ofici en aquest Registre.

Referent a la regulació del nou senyal V-24, que consta de dues plaques que se situaran en els vehicles d'auxili registrats en la Direcció General de Trànsit, informar-vos que aquestes encara no estan a la disposició de les empreses d'auxili i per això les antigues plaques segueixen en vigor fins a l'1 de juliol de 2022.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Canvis en la tramitació de la recollida de residus

SDR

Us informem que des del passat 3 de gener, l’Agència de Residus de Catalunya no facilita documentació oficial de recollida en format paper i tota la nova documentació relativa al trasllat de residus ha de tramitar-se electrònicament.

Es permet als gestors de residus finalitzar el seu estoc actual de paper i per tant és possible que durant unes setmanes encara convisquin els dos formats, però la documentació en paper deixa d’existir.

Per tramitar la documentació electrònica heu de saber que:

 • Heu d’estar donats d’alta al SDR (Sistema Documental de Residus) i tenir sempre a mà l’usuari i la contrasenya per accedir-hi.
 • Heu de tenir el Codi de Productor de Residus. Si no el teniu l’heu de tramitar a través del portal SDR mitjançant el següent link i us facilitem la guia habilitada per la seva tramitació.
 • Heu de tenir tramitades Notificacions Prèvies de Trasllat dels vostres residus. Es tramiten de forma telemàtica per cada residu generat, a través de la plataforma SDR. Tenen una duració de 3 anys i han d’estar signades telemàticament tant pel productor com pel gestor.
 • En el moment de la recollida haureu d’entrar al SDR amb les vostres claus d’accés i signar la documentació electrònicament.

Us recomanem que, si encara esteu fent ús de documentació en paper, contacteu amb el vostre gestor de residus actual i coordineu la nova operativa electrònica.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 97