Inspeccions periòdiques dels compressors dels tallers

Els compressors s'han de sotmetre a inspeccions periòdiques cada 3, 6 i 12 anys, tal i com estableix el Reglament d'Aparells a Pressió. Aquest Reglament també indica que els compressors legalitzats abans del 5 d'agost de 2009 hauran de passar una inspecció periòdica tipus A abans del dia 5 d'agost de 2015.

La inspecció periòdica tipus A consisteix com a mínim en una comprovació de la documentació de l'equip a pressió, una completa inspecció de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries. Així mateix es procedirà a la confecció de la placa d'instal·lació i inspeccions periòdiques. L'instal·lador autoritzat emetrà el corresponent Certificat d'Inspecció Periòdica d'Equip a Pressió que es presentarà a l'Entitat d'Inspecció i Control.

La no realització de les inspeccions periòdiques suposa una infracció que pot arribar a comportar una ordre de precinte i paralització de l'equip, independentment de la responsabilitat associada i més en cas d'accident laboral.

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb l'assessor de Seguretat Industrial de la Cecot, el Sr. Daniel Ayala, els dilluns de 16h a 18h al telèfon 937361100, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter