Placa d’indústria

*Preu de la placa: 60 euros més IVA