Els ajuts del Pla Renove es poden sol·licitar a partir de demà

20200903 capçalera

 

Els ajuts del Pla Renove es poden sol·licitar a partir de demà

 La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha informat que a partir del 20 d'octubre es podran sol·licitar els ajuts del Pla Renove.

Les sol·licituds es poden fer a partir de les 10:00h del 20 d'octubre i podeu accedir a través d'aquest enllaç.

L'accés es podrà fer només amb certificat electrònic de persona física i cal tenir preparada la documentació mínima exigida per la normativa. Un cop dins, l'aplicació és podrà reservar l'import de l'ajut corresponent per l'operació de compra del vehicle.

 

L'avaluació i validació dels expedients d'ajuts s'iniciarà al mes de novembre i el procés continuarà durant la primera meitat de 2021.

Us recordem els beneficiaris dels ajuts poden ser les persones físiques majors d'edat residents a l'Estat espanyol, professionals autònoms i empreses privades. Els vehicles que poden ser subvencionats han de pertànyer a les categories N1, N2 o N3 i complir unes condicions. Les més destacades són aquestes:

 

• Que siguin vehicles nous amb matriculació igual o posterior al 15 de juny de 2020.
• Vehicles semi nous adquirits en un concessionari amb data de matriculació mínim des de l'1 de gener de 2020 i amb data de compravenda igual o posterior al 15 de juny.

 

Les subvencions s'atorgaran a les sol·licituds que compleixin tots els requisits establerts al Reial Decret 25/2020 i per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar-se el pressupost disponible o fins a la data màxim de vigència del programa, el 31 de desembre de 2020.

 

Podeu consultar el Reial Decret 25/2020 aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

COVID-19 | El Tribunal Suprem suspèn cautelarment l'Ordre que fixava els terminis per passar la ITV

COVID-19 | El Tribunal Suprem suspèn cautelarment l'Ordre que fixava els terminis per passar la ITV 
 

Arran d'aquesta sentència, els vehicles que passen a partir d'ara la ITV acollits a alguna pròrroga establerta per l'Estat d'Alarma, se'ls aplicarà de forma cautelar la data en que es fa la ITV i no la que apareix en la ITV caducada.

El Tribunal Suprem, el 24 de setembre, ha suspès cautelarment l'apartat segon de l'Ordre 413/2010, del 15 de maig, per la qual s'estableixen mesures especials per ala Inspecció Tècnica de Vehicles per l'Estat d'Alarma.


L'apartat suspès indica que la data de referència per passar la següent ITV seria la que consta en la targeta d'ITV i no la pròrroga concedida com a conseqüència de l'Estat d'Alarma.
 

Aquest Alt Tribunal considera que al descomptar el període de pròrroga, l'Administració està escurçant la duració de les ITV i obliga als particulars a realitzar la següent operació abans del previst. Segons la sentència en aquesta situació estan en conflicte dos interessos privats: les concessions de la ITV i els titulars dels vehicles.
 
Podeu consultar la norma aprovada el passat mes de maig aquí
Compartir
FaceBook  Twitter  

El BOE publica les condicions per accedir al Pla Renove 2020

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb data  de 6 de juliol de 2020 a publicat el Reial Decret 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per a la reactivació econòmica i d’ocupació i que inclou les condicions per accedir a les ajudes del Pla Renove 2020.

Els beneficiaris dels ajuts poden ser les persones físiques majors d’edat residents a l’Estat espanyol, professionals autònoms i empreses privades. Els vehicles que poden ser subvencionats han de pertànyer a les categories N1, N2 o N3 i complir unes condicions. Les més destacades són aquestes:

  • que siguin vehicles nous amb matriculació igual o posterior al 15 de juny de 2020.
  • o vehicles semi nous adquirits en un concessionari amb data de matriculació mínim des de l’1 de gener de 2020 i amb data de compravenda igual o posterior al 15 de juny.

Les subvencions s’atorgaran a les sol·licituds que compleixin tots els requisits establerts al Reial Decret 25/2020 i per ordre de presentació de les sol·licituds fins a esgotar-se el pressupost disponible o fins a la data màxim de vigència del programa, el 31 de desembre de 2020.

Us detallem l’import de les subvencions que podeu demanar:

Podeu consultar el Reial Decret 25/2020 en aquest enllaç.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Alumnes en pràctiques

Captura
 
Alumnes en Pràctiques

Us informem que des del Gremi tenim la possibilitat d'oferir-vos alumnes en pràctiques, de segon any del cicle formatiu de grau mitjà i cicle formatiu de grau superior.

Aquests alumnes estan en el darrer any i esperen que l'any vinent es puguin incorporar al mercat laboral. Els cicles formatius que estan cursant i les horaris de las pràctiques són:

 

Cicle formatiu de grau mitjà

  • Electromecànica de vehicles amb pràctiques de torn de matí o tarda.
  • Electromecànica de vehicles industrial amb pràctiques de torn de tarda.
  • Electromecànica de vehicles elèctrics i híbrids amb pràctiques de torn de tarda.
  • Carrosseria amb pràctiques de torn de matí o tarda.
Els crèdits que han de fer de pràctiques són 383h en total. El màxim legal diari/setmana: 4h/dia

  

Cicle formatiu de grau superior

  • Automoció amb pràctiques de torn de matí o de tarda.
Els crèdits que han de fer de pràctiques són 416 h en total. El màxim legal diari/setmana: 4h/dia.

 

Tots els alumnes han estat formats en prevenció de riscos laborals, només els haureu de formar dels propis del vostre taller.
 
Els que estigueu interessat amb l'oferta contacteu amb la secretària del Gremi.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó

Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó

 

L'ozó generat a partir d'oxigen és un biocida generat in-situ. Aquesta substància està enviado avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota aquesta legislació of biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

 

Atès que la substància ha estat notificada i defensada, entre d'altres finalitats, per a la desinfecció de l'aire, es potpoder que te activitat en aquest sentit, però es plantgen dubtes principament sobre las dosis necesitadas para afectar la seva eficàcia en frente al coronavirus es el efecto sobre la sal que aquestes dosis poden implicar.

 

De acuerdo con el motivo, fin al momento, los responsables de la posada al mercado de los generadores de energía generados por el ventilador, la obligación de cumplir, el requisito de notificación al Ministro de Sanidad de Acuerdo a la Disposición Transitoria. segona del Reial Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, el cual es regular el proceso de evaluación para el registro, la autorización y la documentación de biocidas. Tanmateix, aquest requisito no implica una conformidad por parte del Ministeri de Sanitat.

 

De fet, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental per ara en desaconsella el seu ús front el coronavirus.

 

D'altra banda, atès que l'ozó és un biocida per a ús com a TP2 i TP4, d'acord amb la normativa vigentent, les empreses que prestin serveis a tercers d'aplicació d'ozó han d'estar inscrites al Registre d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a serveis biocides a tercers.

 

Si desea ampliar información en el acuario, consulte la nota del Departamento de Salud aquí .

 
 
Compartir
FaceBook  Twitter