Acció contra els tallers il·legals i la competència deslleial

Un taller il·legal és aquell que exerceix una activitat sense els permisos administratius que exigeix la normativa vigent i que bàsicament són la llicència ambiental de l'Ajuntament, el registre industrial del Departament d'Indústria, l'alta a Hisenda i la contractació laboral a la Seguretat Social.

La manca de qualsevol d'aquestes autoritzacions, amb l'objectiu d'abaratir costos, genera una competència deslleial que una societat responsable no pot tolerar.

Els tallers legalment establerts paguen els seus impostos, la Seguretat Social dels seus treballadors, s'adapten a les exigències de no contaminació, de gestió de residus, de garanties de treball, entre moltes d'altres obligacions, de manera que no poden jugar en igualtat de condicions amb els tallers il·legals.

Els consumidors, sovint, són els més perjudicats, ja que prefereixen un suposat estalvi més immediat, però sense cap mena de garantia.

El problema sorgeix per la falta de vigilància per part de les autoritats públiques i sobretot de cada Ajuntament, que és qui té potestat per revisar la majoria de les activitats que es duen a terme al seu territori, per aquest motiu dels del Gremi s'estan recollint des de fa uns anys els casos que puguin haver als diferents municipis.

Des del Gremi gestionem les denúncies que de forma anònima es fan arribar els tallers. Per poder tramitar les denúncies necessitem la següent informació:

  • Adreça
  • Horaris d'obertura
  • Alguna fotografia que es pugui fer de l'accés o de les matrícules dels vehicles que s'estiguin reparant

Tota aquesta informació podeu adreçar-la a la secretaria del Gremi, Maite Pérez al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

El Gremi pertany a la Federació Catalana de Tallers i un dels objectius principals que està duent a terme és la lluita contra l'intrusisme professional, de fet de Gener a  agost d'enguany s'han denunciat  casos a tot Catalunya.

 

Amb la seguretat vial NO s'hi juga!

Des del Gremi de Tallers de Terrassa hem posat en marxa la campanya per aquest estiu. Aquest any la campanya fa referència als riscos que correm els automobilistes reparant a tallers il·legals.

Read more: Amb la seguretat vial NO s'hi juga!

Inclusió de noves dades als permissos de circulació

Us informem que els permissos de circulació que s'expedeixin per la Direcció General de Trànsit a partir del 15 de gener inclouran el quilometratge i la vigència de la inspecció tècnica del vehicle.

L'objectiu d'aquesta mesura és augmentar la transparència als ciutadans que esten interessats en l'adquisició de vehicles de segona mà i emfatitzar l'obligatorietat de superar les inspeccions periòdiques.

Read more: Inclusió de noves dades als permissos de circulació

Com escollir el taller correcte i evitar els "tallers clandestins"

Us fem arribar un recull de consells per evitar que els vostres clients visitin tallers clandestins.

Read more: Com escollir el taller correcte i evitar els "tallers clandestins"

Procediment per lluitar contra l'intrusisme i la competència deslleial

Procediment per combatre l'intrusisme

La Federació Catalana de Tallers de Reparació d'automòbils (FECATRA), constituïda per les associacions de Barcelona, Girona, Lleida, Sabadell, Tarragona i Terrassa, representant de 6200 tallers de reparació catalans, ha fixat, per unanimitat, com a objectiu preferent d'actuació per al 2014-2015 LA LLUITA CONTRA L'INTRUSISME PROFESSIONAL I LA COMPETÈNCIA DESLLEIAL que ocasiona.

Es coordina i armonitza experiència, dades i mitjans de les diferents associacions, durant més de 30 anys, per crear un PROCEDIMENT ÚNIC, que aturi la greu situació actual d'economia submergida en el sector.

FECATRA denuncia que les administracions no puguin fer gaire cosa, emparant-se a la regulació actual, on el fet de denunciar davant l'administració no atorga al denunciant la qualitat de "part" per poder exigir i "continuar" l'actuació concreta de l'administració.

Aquesta situació afavoreix la inactivitat de l'administració, especialment els ajuntaments, que en molts casos no tenen recursos ni mitjans per lluitar amb les activitat irregulars.

Davant aquesta circunstància, FECATRA, estableix la següent fulla de ruta:

1. Formalitza ACTUACIÓ CONJUNTA I CORPORATIVA davant els organismes supra municipals:

          a.   Davant el Departament d'Empresa i Ocupació, competent per mitjà dels seus organismes depenents, entre altres, en matèria de:

  •                      Seguretat i Registre Industrial.
  •                      Inspecció de Treball i Seguretat i Inspecció Laboral                  
  •                      Consum: Agència Catalana del Consum.
  •                      Competència: Autoritat Catalana de la Competència.

         b.   Davant el Departament de Territori i Sostenibilitat ( Medi Ambient):

  •                      Infraccions medioambientals i Gestió de Residus: Agència Catalana de Residus

2.  Protocolitza PROCEDIMENT DE SEGUIMENT COMÚ davant les denúncies que arribin de qualsevol de les associacions que en formen part, que registri, optimitzi, agilitzi i permiti el seguiment de les denúncies rebudes:

   a.   Obrir sistema de denúncia anònima no tan sols als associats, sinó a qualsevol ciutadà.

   b.   Plataforma de denúncia online per mitjà de la web i telèfon gratuït.

   c.   Personificació formal en els expedients administratius iniciats per la denúncia.

   d.   Seguiment i comunicació de l'actuació de les diferents administracions a les quals es dirigeix la denúncia.

   e. Denunciar la inactivitat de l'administració competent, en el seu cas

3.  Campanya de concienciació en els diferents mitjans.

    a. Cartelleria tant publicitaria com a nivell associatiu per l'exhibició en els establiments agremiats.

    b. Premsa escrita i digital

    c. Reunions comarcals

L'activitat responsable de la reparació d'automòbils no pot tolerar l'existència de competència deslleial que en primer lloc perjudica la bona imatge de la professió i afecta al propi mercat, a l'usuari de l' automòbil i en ocasions a la pròpia Seguretat Vial.