Nou impost sobre els Gasos Fluorats 2014

El dilluns 30 de desembre 2013 el Ministeri d'Hisenda i Administració Públiques va publicar el Reial Decret 1042/2013 on s'aprova el Reglament de l'Impost sobre els Gasos Fluorats d'Efecte hivernacle. Suposa el desenvolupament reglamentari de la Llei 16/2013 que, en el seu article 5, crea un nou impost sobre aquests des del dia 1 de gener de 2014.

El Reial Decret defineix als tallers com a consumidors finals, i els converteix en transmissors de l'Impost. D'aquesta manera, quan compren el GAS 134 destinat a la càrrega de l'aire acondicionat, se'ls cobrarà un impost que deuran repercutir al client final en la factura.

Per tant, la informació que els tallers deuran reflectir en la factura emesa al client final serà:

  • Quantitat en càrrega, expressat en Quilograms
  • Efígraf corresponent, segons normativa al Gas 134ª seria l'epígraf 1.8
  • Import de l'Impost soportat: durant el 2014 serà de 8,58 €/Kg

 

Compartir
FaceBook  Twitter