S'aprova el Pla PIVE 7

Us informem que el Consell de Ministres del passat divendre va aprovar el Pla PIVE 7 que continuarà donant suport l'adquisició de nous vehicles eficients. Les quanties de l'ajut continuaran sent 2.000 euros aportats per parts iguals entre el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme i el fabricant o el propi punt de venta.

El Pla PIVE 7 manté les característiques principals de l'anterior edició, tot i que introdueix dues novetats destacables:

  • Que el beneficiari tingui la titularitat del vehicle a desballestar al menys durant l'any anterior a la data de sol·licitud de l'ajut.
  • Que el vehicle a desballestar compti amb la ITV vigent en la data d'entrada en vigor del Reial Decret del PIVE.

Afegir-vos, a títol informatiu, que aquest Pla entra en vigor pràcticament esgotat, ja que fins al passat 10 de febrer ja s'havien compromés 130 dels 175 milions pressupostats amb la reserva de 130.000 vehicles.

Compartir
FaceBook  Twitter