Canvis en la normativa del servei d'auxili en les vies públiques

canvis

Us recordem que l'1 de juliol del 2021 entra en vigor els canvis que regulen les condicions de seguretat per a la realització de l'activitat d'auxili en vies públiques. Tal com es va publicar en el Bolletí Oficial del Estado (BOE) 159/2021 del passat 16 de març.

Aquesta modificació té la finalitat de regular les condicions de seguretat per a la realització d'aquesta activitat d'auxili en carretera.

 Les principals novetats que inclou són:

  • No es realitzarà cap operació que tingui per objecte la reparació del vehicle en la pròpia via, excepte si l'actuació implica menys temps que la retirada del vehicle de la via o que sigui imprescindible per a efectuar la retirada del vehicle immobilitzat.
  • Queda prohibit realitzar operacions d'auxili de qualsevol tipus que suposin realitzar actes en el costat immediatament contigu al flux de trànsit. Si necessàriament s'hagués d'actuar en aquest costat, es comunicarà a l'autoritat encarregada de la regulació, ordenació i gestió del trànsit qui determinarà la corresponent mesura de regulació del flux circulatori que permeti actuar amb total seguretat.
  • La DGT està treballant en una aplicació informàtica per a la creació del registre quan estigui operativa us informarem.
  • Les empreses del sector hauran de comunicar per mitjans telemàtics a l'autoritat competent de trànsit el geoposicionament del vehicle detingut per a la seva publicació al punt d'Accés Nacional en matèria de trànsit i mobilitat. Si ho fan així, els vehicles d'auxili tindran preferència de pas i podran estacionar a la via pública per a realitzar l'operació.
  • Queda prohibida tota activitat de reparació de vehicles que es trobin en les vies públiques i que no pugui ser considerada com una operació de servei d'auxili en via pública.
Compartir
FaceBook  Twitter