• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Imposicions dels perits de les companyies asseguradores

Us recordem que quan un taller no te cap pacte concret de servei amb una companyia asseguradora, els perits han de respectar el preu-hora, els preus i costos associats del recanvi, les taxes de gestió de residus, així com la col·locació de recanvi original.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Decàleg de l'assegurat

Sovint alguns tallers agremiats us trobeu amb dificultats a l'hora d'iniciar una reparació per un sinistre, o bé a l'hora de cobrar les reparacions després d'un accident quan intervé una entitat asseguradora.

Per aquest motiu us enllacem el Decàleg dels Assegurats, es tracta d'un recull de drets dels vostres clients davant les companyies i que pretén facilitar-vos la gestió d'aquests sinistres.

Aprofitem per recordar-vos que comptem amb l'assessor jurídic d'assegurances, el Sr. Juan Pedro Hoya per si voleu ampliar informació, podeu contactar-hi a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., o bé al telèfon 937361100.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Sol·licitud dels albarans del recanvi per part dels pèrits

Us informem que s'han incrementat les consultes referents a l'obligatorietat o no de lliurar els albarans de compra dels recanvis als pèrits de les companyies asseguradores davant d'una reparació per sinistre. En aquest sentit indicar-vos que cap text legislatiu contempla que els tallers estigueu obligats a mostrar els seus albarans de compra als pèrits de les asseguradores.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 2 de 3