• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Tenim les peces. Tu ets la clau.

Sovint les companyies asseguradores imposen algunes condicions als seus assegurats que poden lesionar els seus interessos, és per aquest motiu que volem recordar a l'automobilista quins són els seus drets davant les companyies asseguradores d'acord a la normativa vigent.

 • L'assegurat té dret a la lliure elecció del taller on vol reparar els seus vehicles. És il·legal qualsevol restricció i/o limitació d'aquest dret.
 • L'assegurat té dret a una correcta valoració del sinistre i a que la companyia li faciliti tota la informació de la valoració. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a la reparació del seu vehicle i, si s'escau, a la seva substitució. La indeminització no es redueix al valor venal. 
 • Si l'assegurat ha patit un sinistre, per causes d'un tercer, té dret a l'ús de recanvi original en la reparació del vehicle.
 • L'assegurat té dret a ser indemnitzat per danys propis abans dels 40 dies d'haver-se declarat el sinistre. 
 • L'assegurat té dret a una còpia de la pòlissa amb totes les clàusules limitadores de drets en lletra destacada,
 • L'assegurat té dret a conèixer qualsevol acord al qual hagi arribat la seva asseguradora amb tercers, que pugui afectar els seus drets derivats de la pòlissa, sobretot pel que fa a la indemnització. 
 • Si l'assegurat té contractada la defensa jurídica, en cas de col·lisió amb un altre vehicle assegurat per la seva mateixa asseguradora, té dret a triar un advocat i procurador diferent al de la companyia per a la seva defensa i aquestes despeses van a càrrec de l'asseguradora. 
 • L'assegurat té dret a conèixer el domicili de la seva asseguradora i la seva adreça postal per exercir els seus drets d'informació i/o de reclamació.
 • L'assegurat té dret a informar-se i a presentar la seva reclamació a la Dirección General de Seguros (Paseo de la Castellana, 44 · 28046 Madrid. Tel. 913397000  o bé al web http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/index.asp.

Davant de qualsevol discrepància amb la companyia asseguradora, consulta al teu taller de confiança com pots defensar els teus drets. 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Com gestionar les discrepàncies amb les companyies?

cap discrepàncies cies def

 

data horari lloc

 

En aquesta sessió en Francisco Miró, assessor tècnic pericial del Gremi, i l'Ignacio Bujidos, responsable del departament jurídic d'ESiniestros, ens informaran com actuar davant d'una discrepància amb la companyia asseguradora del vostre client, quan s'està reparant un vehicle sinistrat.

 

PROGRAMA PREVIST:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Nou servei pericial · Assessorament en cas de sinistre (2)

capçalera servei pericial

Nosotros informem Que dobladillo posat en marxa nou servei totalment gratuit de la Mà del Sr. Francisco Miró, d'ESiniestros.com, especialitsta en valoració de Danys i vehículos, que te per objectiu assessorar-vos davant les discrepancias derivades de les REPARACIONS por Damnificados i l'importación que ofereix l'asseguradora.

El servei consisteix en:

 • Assessorament En cas de qualsevol sinistre.
 • Comprovació del valor Que ofereix la companyia a l'assegurat.
 • Informes TÈCNICS pericials.
 • Reclamació o negociació de materiales Danys i lesionats en vía extrajudicial i judicial.


A mes, en els Damnificados un tercers Que sigui necessaria La Via, ESiniestros.com ES compromet un Avancar les despeses judicials judiciales.

Podeu ampliar información del servei directament amb l'Tasador Tècnic pericial, el Sr. Francisco Miró, al Telèfon 691847361, o Estar al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 3