• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

capcelera tallers

Obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles

Us fem arribar l'Orden TMA/259/2020, de 19 de març, per la que es dicten les instruccions sobre transport per carretera.

El text especifica en el seu article segon el perquè s'aprova l'obertura de tallers de reparació i manteniment de vehicles i l'obligatorietat d'aplicar les mesures de protecció dictades pel Ministeri de Sanitat:

" 1. Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de las operaciones de transporte de mercancías y asegurar el necesario abastecimiento de productos a la población, así como de los transportes permitidos en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se permite la apertura de talleres de reparación y mantenimiento de vehículos de motor, así como los establecimientos de actividades conexas de venta de piezas y accesorios con venta directa a los talleres de reparación, pero sin apertura al público general.

 2. En todo caso, tendrán que observarse las medidas e instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a evitar el contagio del COVID-19."

Trobareu el text íntegre
aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Obert el període de convocatòria del programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES)

capcelera tallers

Obert el període de convocatòria del programa MOVES

Us informem que des del 21 de maig  i fins a esgotar la dotació pressupostària, dins de l'any en curs, s'ha obert el període de sol·licituds per a la concessió d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible ( MOVES).

Les actuacions subvencionables són:

* Rènting

* Vehicles camions N2 i N3 de GLP, GNC, GNL o bifuel gasolina-gas

* Vehicles turisme (M1) i furgonetes lleugeres (N1) de BEV, REEV, FCV i FCHV

* Motocicletes L3e, L4e, L5e i quadricicles L6e i L7e de BEV 

Referent a la resolució 1322/2019 destinada  als beneficiaris persones físiques que no desenvolupen cap activitat econòmica per a l'adquisició de vehicles d’energies alternatives i la implantació d’infraestructura de vehicles elèctrics. La presentació de la sol·licitud pot ser via telemàtica o documental, presentant la sol·licitud per registre. Podeu ampliar la informació aquí.

Pel que fa a la resolució 1323/2019 destinada a entitats estableix com actuacions subvencionables, que són l’adquisició de vehicles d’energies alternatives, la implantació d’infraestructura de vehicles elèctrics, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques i els plans de transport a la feina en empreses.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Placa verda : tallers compromesos amb el medi ambient

20190329 web tallers

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 22