• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Identificació de les companyies asseguradores que no respecten el preu-hora establert i publicat al cartell

Volem identificar les asseguradores que no respecten el preu de la mà d'obraTenim queixes de molts tallers que el preu de la mà d'obra que abonen les asseguradores està molt per sota del preu anunciat en la tarifa de preus d'obligada exhibició.

 • Aquesta conjuntura s'excusa, per part d'algunes asseguradores, sota el pretext de l'acord establert per ser "taller col·laborador". Sens dubte, un eufemisme de la paraula "imposició".
 • Al marge de la situació anterior, els tallers "no col·laboradors" també han de transigir amb aquesta limitació i es veuen obligats a aplicar el preu que estableix l'asseguradora, so pena de ser assenyalat com a "tallers non grats".

 

La circumstància anterior ha estat un dels motius de la denúncia que per mitjà de la Confederació espanyola hem presentat contra l'Estat espanyol davant la Unió Europea per les males pràctiques de les asseguradores. No obstant això, el procediment obert davant la Comissió Europea -que segueix el seu curs- i que CECRA (Organització Europea que agrupa les associacions nacionals del sector de l'automòbil i els consells europeus de concessionaris de marca) està estenent a altres països, no pot paralitzar altres accions en la denúncia pública d'unes pràctiques que van en contra de la sostenibilitat dels tallers de reparació i, també, dels nostres propis clients.

Amb la finalitat de recaptar informació contrastada que ens permeti denunciar públicament a la/les asseguradora/es que més danyen el nostre dret a aplicar el nostre preu de mà d'obra, li demanem que contesti la breu enquesta disponible aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Normativa sobre la protecció dels treballadors contra els riscos sobre l'exposició a agents cancerígens

Et recordem que el Govern ha publicat el Reial Decret 427/2021, que modifica el Reial decret 665/1997.


Aquesta nova normativa ha ampliat les substàncies químiques i activitats que es consideren cancerígens. En conseqüència, es consideren activitats amb exposició a agents químics cancerígens i, per tant, s'aplica el Reial Decret 665/1997 a les següents tasques:

 

 • Contacte amb lubricants i olis utilitzats de motor de combustió, com ara canvis d'oli de cotxes, motos, camions, tractors, embarcacions, i reparacions de motors de combustió. En aquest cas, els treballadors han de fer servir guants de protecció adients contra agressions químiques.
 • Inhalació de concentracions significatives d'emissions de fums de motors dièsel. Es requereix una avaluació higiènica i, si és necessari, millorar els sistemes de ventilació per reduir l'exposició dels treballadors als fums de motor dièsel.
 • Tasques de neteja amb dissolvent de tricoletilà o amb dissolvents orgànics d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Es recomana fer servir netejadors ecològics que no continguin dissolvents orgànics volàtils i, en cas necessari, complir amb els valors límits establerts i dur a terme una avaluació higiènica.


És aconsellable que les empreses afectades contactin amb el seu servei de prevenció per determinar si és necessària una avaluació higiènica o una justificació tècnica per assegurar que els treballadors exposats no superin els valors límits establerts.

Pel que fa als treballadors exposats als agents químics considerats cancerígens, les empreses ja han d'aplicar les següents accions:

 
 • Limitar les quantitats de l'agent cancerigen o mutagen al lloc de treball.
 • Limitar el nombre de treballadors exposats al mínim necessari.
 • Adoptar mesures higièniques, com la neteja regular de sòls, parets i altres superfícies.
 • Prohibir que els treballadors mengin, beguin o fumin en les zones de treball amb exposició.
 • Vetllar per l'etiquetatge adequat dels recipients, envasos i instal·lacions que continguin agents cancerígens.
 • Cal assegurar el correcte rentat o descontaminació de la roba de treball o protecció, i vetllar perquè aquesta roba no es porti al domicili dels treballadors.
 • Proporcionar indrets o taquilles per a guardar de manera separada la roba de treball o protecció.

 

A més, els treballadors exposats a agents cancerígens tenen dret a disposar de temps dins de la jornada laboral per a la seva neteja personal.

 
Compartir
FaceBook  Twitter  

CETRAA i GANVAM incorporen a l'agenda política europea la relació tallers - asseguradores

L'Associació Nacional de Venedors i Reparadors de Vehicles (GANVAM) i la Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d'Automòbils i Afins (CETRAA) han portat a l'agenda política europea la relació entre tallers i asseguradores, amb l'objectiu d'abordar el desequilibri actual.

En una roda de premsa de CECRA, el Consell Europeu del Comerç i la Reparació de l'Automòbil, es va presentar el "Manifest per una mobilitat innovadora i preparada per al futur". CECRA prioritzarà la denúncia de males pràctiques de companyies d'assegurances, especialment en relació amb els tallers.

La denúncia es basa en pràctiques abusives, com la fixació unilateral de tarifes de mà d'obra, estimacions per sota dels temps reals de reparació i possible col·lusió entre asseguradores. El manifest destaca la dependència econòmica dels perits i la imposició de proveïdors de recanvis per part d'algunes asseguradores.

CECRA busca solucions a aquestes problemàtiques comunes i ha iniciat contactes a escala europea amb organitzacions internacionals. Les relacions entre tallers i asseguradores es consideren prioritàries en l'agenda europea, juntament amb temes com el marc regulador de la distribució, l'accés a dades de vehicles connectats, descarbonització, electrificació i capacitació del personal.

La denúncia es basa en pràctiques abusives, com la fixació unilateral de tarifes de mà d'obra, estimacions per sota dels temps reals de reparació i possible col·lusió entre asseguradores. El manifest destaca la dependència econòmica dels perits i la imposició de proveïdors de recanvis per part d'algunes asseguradores.

CECRA busca solucions a aquestes problemàtiques comunes i ha iniciat contactes en l'àmbit europeu amb organitzacions internacionals. Les relacions entre tallers i asseguradores es consideren prioritàries en l'agenda europea, juntament amb temes com el marc regulador de la distribució, l'accés a dades de vehicles connectats, descarbonització, electrificació i capacitació del personal.

 

Sobre CETRAA

CETRAA (Confederació Espanyola de Tallers de Reparació d'Automòbils i Afins) és una institució que agrupa 29 associacions provincials del sector del manteniment i reparació del vehicle. Fundada en 1979, la confederació és present en 16 comunitats autònomes del territori espanyol, representant i defensant els interessos de prop de 20 000 empreses del sector del manteniment i reparació de l'automòbil, i informant els automobilistes sobre els seus drets i obligacions referent al manteniment dels seus vehicles. En l'àmbit europeu, CETRAA també s'inclou en diversos grups de treball juntament amb altres organismes internacionals amb la finalitat d'oferir el màxim suport als seus associats.

Sobre GANVAM
GANVAM és l'associació degana i més representativa de la distribució d'automòbils d'Espanya. Fundada en 1957, és una organització transversal que agrupa concessionaris i serveis oficials, compravendes i tallers independents. Defensa els interessos de distribuïdors que embenin tant vehicles nous com usats i agrupa companyies que distribueixen i reparen tota mena de vehicles: turismes, industrials, motos i tractors agrícoles, així com empreses afins (perits, gestors...). En conjunt, aquestes empreses venen i donen servei a més del 80% del parc mòbil espanyol. Dins de l'escenari internacional, és membre de la junta directiva de CECRA (Comitè Europeu del Comerç i la Reparació de Vehicles).

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 1 de 40