• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Assemblea General Ordinària de Tallers 2024

Senyors, senyores,

Us convoco a la pròxima Assemblea General Ordinària del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i Comarca, tindrà lloc el dimecres, 12 de juny, a les 13.15 h en primera convocatòria i a les 13.30 h en segona convocatòria, a la seu del Gremi amb l'ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l'acta de l'Assemblea General anterior.
2. Lectura i aprovació de la memòria d'activitats de l'any 2023.
3. Lectura i aprovació de l'estat de comptes de l'any 2023.
4. Lectura i aprovació dels objectius i pressupost per a l'any 2024.
5. Derogació del Decret català 298/93 de tallers:
5.1. Eliminació del títol de responsable de taller.
5.2. Ampliació de les garanties.
6. Torn obert de paraules.

Cal confirmar assistència al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Manuel Restoy
President

Terrassa, 23 de maig de 2024

Compartir
FaceBook  Twitter