Pla PIMA Transport

Us informem que el Consell de Ministres del passat divendres ha aprovat el Pla PIMA Transport amb una dotació de 4,7 M€ , destinat a la renovació del parc d'autobusos i de transport pesat de mercaderies amb el requisit de desballestament d'autobusos i vehicles de transport de mercaderies amb més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada, dels quals l'antiguitat sigui major a 8 anys.

La quantitat dels ajuts ascendeixen a 3.000 € per a autobusos i des de 1.500 € per a camions amb una massa superior a  3,5 Tn i inferior a 7,5 Tn i fins a 3.000 € en el cas de camions amb una massa superior a 16Tn.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins l'01/10/2015.

Compartir
FaceBook  Twitter