Retirada de vehicles abandonats als tallers

Us recordem que existeix un procediment establert per la Llei 18/2009 de trànsit que permet la retirada de vehicles abandonats als nostres tallers. Aquest procediment permet el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació, sempre que Trànsit així ho dictamini i en els següents supòsits:

  1. Quan hagi transcorregut més de dos mesos d'ençà que el vehicle ha estat immobilitzat, retirat de la via pública i dispositat per l'Administració i el seu titular no hagi formulat cap al·legació.
  2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i no presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament per propis medis o li faltin les plaques de matrícules.
  3. Quan recollit un vehicle com a conseqüència d'una avaria o accident en un recinte privat, el seu titular no l'hagués retirat en el termini de dos mesos.

Amb anterioritat a l'ordre de trasllat del vehicle, l'Administració requerirà al titular del mateix advertint-lo que, en le cas de no procedir a la seva retirada en el termini d'un mes, es procedirà al seu trasllat al Centre Autoritzat de Tractament seguint el següent procediment:

  • Que el propietari o responsable del lloc o recinte sol·liciti a la Prefectura Provincial de Trànsit l'autorització per al tractament residual del vehicle. Per a tramitar la sol·licitud haurà d'aportar la documentació que acrediti haver sol·licitat al titular del vehicle la retirada del seu recinte.

Si us trobeu amb un cas d'abandonament de vehicles als vostres tallers, podeu adreçar-vos a la secretaria del Gremi, Maite Pérez, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., on us facilitarem els models de documentació per iniciar el procediment.

Compartir
FaceBook  Twitter