Impost a emissions CO2

 

Impost a emissions CO2 2

Us informem que a partir del 15 de setembre s'obre el període de pagament de l'Impost a emissions del CO2 dels vehicles.

 

 L'objectiu d'aquest tribut és gravar les emissions de diòxid de carboni dels  vehicles de tracció mecànica i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

 

Les categories que es veuen afectades són:

 

  • M1: vehicles de motor concebuts i fabricats per al transport de persones i el seu equipatge, amb vuit seients com a màxim, a més del seient del conductor, sense espais per viatgers drets.
  • N1: vehicles de motor concebuts i fabricats per al transport de mercaderies amb una massa màxima no superior a 3,5 tones.
  • L3e: motocicletes de dues rodes.
  • L4e: motocicletes amb sidecar.
  • L7e: quadricicles pesants

 

Consulta el  padró definitiu  i tota la informació sobre l'impost

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter