Convocatòria de l'Assemblea General Ordinària

Senyors, senyores,

Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Tallers de Reparació d’Automòbils de Terrassa i Comarca, que tindrà lloc el dijous, 21 de març, de les 19,00h en primera convocatòria a les 19.15h, en segona convocatòria, a la seu del Gremi, amb l’ordre del dia següent: 

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
  2. Lectura i aprovació, si s’escau, de la memòria d’activitats de l’any 2012.
  3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2012.
  4. Lectura i aprovació, si s’escau, dels objectius per a l’any 2013.
  5. Torn obert de paraules.  

Pasqual Moya
President

Compartir
FaceBook  Twitter