Curs Gasos Fluorats: Manipulació de Sistemes Frigorífics Instal·lats als Vehicles

Adquiriràs els coneixements necessaris per obtenir el certificat personal (obligatori) que acredita la competència per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lats als vehicles.

Preu SOCI: 320€ + IVA
Preus NO SOCI: 382€ + IVA
Autònoms i aturats: 272€ + IVA
CURS BONIFICABLE: les empreses poden recuperar 208€

Formació de 40h (24h a distància + 16h pràctiques)
Presentació i lliurament del material: 28 de març
Pràctiques: del 25 d'abril al 5 de maig de 20 a 22h a l'Aula Taller del Vapor Llonch (Ctra. de Barcelona, 208 - Sabadell)
Data límit d'inscripció: 24 de març de 2016
INSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA a través de la secretària del Gremi, Nuri Amela, telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Aquest curs és personal i, per tant, només poden fer la manipulació aquells que disposin de la capacitació. El fet que un treballador del taller tingui aquest reconeixement no cobreix la manipulació de la resta de treballadors.

Compartir
FaceBook  Twitter