Sol·licitud dels albarans del recanvi per part dels pèrits

Us informem que s'han incrementat les consultes referents a l'obligatorietat o no de lliurar els albarans de compra dels recanvis als pèrits de les companyies asseguradores davant d'una reparació per sinistre. En aquest sentit indicar-vos que cap text legislatiu contempla que els tallers estigueu obligats a mostrar els seus albarans de compra als pèrits de les asseguradores.

En realitat aquí les asseguradores volen actuar com si fossin els clients del taller, però legalment els clients són els propietaris dels automòbils, no pas les companyies asseguradores, excepte en aquells casos als quals les factures emeses pel taller siguin a nom de l'asseguradora.

L'article 9 del Decret 147/1987, modificat pel Decret 298/1993, assenyala que "tots els tallers estan obligats a tenir a disposició del públic justificació documental que acrediti l'origen i el preu dels recanvis utilitzats en les reparacions". Tot i que la referència al "públic" no és gaire encertada, entenem que es refereix als clients/consumidors del taller que puguin demanar els seus serveis. Però en el cas del pèrits designats per asseguradores, a no ser que el client autoritzi a l'asseguradora i per extensió al pèrit a actuar davant el taller com a representant o mandatari del client, el taller no està obligat a complir amb el pèrit les obligacions que sí té amb el seu client

Ara bé, si el client es nega a donar informació a l'asseguradora (en no autoritzar el taller a mostrar els albarans a l'asseguradora), la companyia podria considerar que el client està incomplint l'article 16 de la Ley de Contrato de Seguro, que estableix l'obligació de l'assegurat de donar a la companyia tota classe d'informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre; no obstant, aquest incompliment per part del client només comporta la pèrdua del dret a ésser indemnitzat si hi ha "dolo o culpa greu", és a dir, si es fa amb certa intenció d'"enganyar" la companyia. La qual cosa ens portaria a una situació d'acreditació i prova de tot plegat.

Per a més informació podeu contactar amb l'assessor jurídic d'assegurances de la Cecot, el Sr. Juan Pedro Hoya, per telèfon al 937361100, o bé per email a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter