Inclusió de noves dades als permissos de circulació

Us informem que els permissos de circulació que s'expedeixin per la Direcció General de Trànsit a partir del 15 de gener inclouran el quilometratge i la vigència de la inspecció tècnica del vehicle.

L'objectiu d'aquesta mesura és augmentar la transparència als ciutadans que esten interessats en l'adquisició de vehicles de segona mà i emfatitzar l'obligatorietat de superar les inspeccions periòdiques.

Model del nou permís de circulació

Model del nou permís de circulació