• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Modificació en els tràmits per donar de baixa els vehicles industrials

baixa vehicle industrial.400.1

Us informem que, a partir de l'1 de Juny, per a la tramitació de baixa dels vehicles industrials serà obligatori lliurar el vehicle industrial en un centre de tractament autoritzat (CAT).

El procediment a seguir per realitzar la baixa serà el següent: 

 •  Lliurar el vehicle en un Cat.Presentar en el CAT.
 • Presentar en el CAT la sol·licitud de baixa signada pel titular o el propietari juntament amb una declaració jurada que es pot disposar del vehicle.
 • DNI o representació.
 • Permís de circulació.
 • Targeta d'inspecció tècnica. 

El centre de tractament autoritzat, comprovarà telemàticament en el Registre de Vehicles, les càrregues administratives o les multes pendents i s'encarregarà, si tot està correcte, d'informar a la Prefectura provincial de trànsit la sol·licitud de baixa.

Finalment la Prefectura provincial de trànsit és la responsable d'anotar la baixa definitiva, d'emetre el certificat acreditatiu o comunicar les incidències, si n'hi ha, al CAT, qui a la vegada l'hi farà arribar al sol·licitant.

En el cas que hi hagi incidències, el sol·licitant haurà de fer les gestions necessàries per corregir-les i posteriorment tornar a sol·licitar la baixa.

Compartir
FaceBook  Twitter