• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

    Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

Mesures especials per a la Inspecció Tècnica de Vehicles

 

El Ministeri de Sanitat ha publicado el 16 de mayo al Butlletí Oficial de l'Estat, BOE, l'ordre SND / 413/2020, de 15 de mayo, por la que esestableixen medidas especiales por la Inspección Técnica de Vehículos.

L'Ordre SND / 325/2020, de 6 d'abril, establece la pròrroga automàtica dels certificats d'Inspecció Tècnica de Vehicles fins als 30 dies naturals posteriores a la finalització de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues.

Per power realitzar l'alt nombre d'inspeccions tècniques periòdiques per a vehículo que han quedadot pendents després de la declaració d'alarma i per que es puguin compatibilitzar-se amb les que expiren els pròxims mesos, s'amplia de forma escalonada la pròrroga Automática establerta en la SND / 325/2020 de 6 d'abril.

En l'ordre SND / 413/2020, de 15 de mayo, s'amplia en quinze dies naturals per cada setmana transcorreguda des de l'inici de l'estat d'alarma fins el que s'hagués produce el venciment del certificat, tal com s'indica en aquest requadre.

20200518 ITV

OBJETIVOS ITV I CERTIFICADOS INSPECCIÓ TÈCNICA

Un cop es faci la Inspecció Tècnica periòdica dels Vehicles que han tingut una pròrroga automàtica es prendrà com a referència la data de validesa que consti a la tarja ITV no computarà, la pròrroga dels certificats otorgó com a conseqüència de l'estat d'alarma i les sucesivos pròrrogues. 

 Para ampliar la información podeu clicar  aquí.

Compartir
FaceBook  Twitter