• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Inspecció de l'Agència de Consum

202111010 inspeccions

 

L'Agència Catalana de Consum ens ha informat que en els propers dies duran a terme una campanya d’inspeccions als tallers, promoguda pel Ministerio de Consumo, per comprovar el compliment de les obligacions en matèria de consum.

Les comprovacions que dura a terme són el compliment de:

Les obligacions derivades del Decret de Tallers (298/93)

 • Cartell Preu-hora
 • Cartell de drets del consumidor
 • Placa horària a l’exterior en català
 • Catàlegs, tarifes actualitzats en català, de les peces que utilitzin en les reparacions (només si es tracta d’un taller oficial de marca)
 • El resguard, pressupostos, factures o qualsevol altra documentació que emeti el taller, clàusules que afectin els drets de l’usuari no han de ser inferiors a 1,5 mil·límetres d’alçada

Les obligacions derivades Codi de Consum de Catalunya, Llei 22/2010, del 20 de juliol

 • Cartelleria obligatòria
 • Reguards de dipòsit
 • Documents obligatoris
 • Cartelleria i documentació en català
 • Els preus, les tarifes dels serveis, les condicions de venda i els conceptes que incrementin el preu, si s'escau
 • Llistat dels preus dels recanvis més habituals (pels tallers multimarca) i l'origen
 • Cartell informatiu de disposició i lliurament, quan el demanin, del full oficial de queixa, reclamació o denúncia

 

Compartir
FaceBook  Twitter