• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

PIMA AIRE 3

Us informem del Reial Decret 128/2014, del 28 de febrer, en el qual es regula la concessió directa d'Ajudes del Pla d'Impuls al Medi Ambient " PIMA AIRE 3", per a l'adquisició de vehicles comercials, motocicletes i ciclomotors elèctrics i híbrids i bicicletes de pedals assistits amb motor elèctric, publicat en el BOE.

Pots tenir més informació addicional en el següent enllaç

Us adjuntem en pdf el reial decret

Compartir
FaceBook  Twitter  

Convocatòria d'Assemblea General Ordinària

Us convoco a la propera Assemblea General Ordinària del Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils de Terrassa i Comarca, que tindrà lloc el dijous, 20 de març, de les 19.00 h en primera convocatòria a les 19.15, en segona convocatòria, a la seu del Gremi, amb l'ordre del dia següent:

 1.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General anterior
 2.  Lectura i aprovació, si s'escau, de la memòria d'activitats de l'any 2013
 3.  Lectura i aprovació, si s'escau, de l'estat de comptes de l'any 2013
 4.  Lectura i aprovació, si s'escau, dels objectius per a l'any 2014
 5. Torn obert de paraules

Està previst després de l'assemblea fer una presentació de nous serveis sectorials que ofereix la Cecot a càrrec de l'assessor de seguretat industrial, l'enginyer Daniel Ayala i fer un pica, pica tots plegats.

 

El President,

Pasqual Moya

Compartir
FaceBook  Twitter  

Actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil

Us informem de la taula d'actualització dels imports de les pòlisses de responsabilitat civil per a tallers de reparació de vehicles segons l'índex de preu al consum (IPC). Any 2014

1. Tallers de reparació de vehicles

 • Fins a 10 treballadors.........271.697,15
 • Més de 10 treballadors.......543.393,85

2. Entitats i tallers autoritzats per a la instal.lació i comprovació del funcionament de dispositius de limitació de velocitat de vehicles............................................73.877,00

3. Centres tècnics autoritzats per a la instal.lació, verificació, control i inspecció de tacògrafs digitals

.........................................................73.877,00

Compartir
FaceBook  Twitter