• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Explicitar la garantia en les factures

Arran d'una Inspecció Informativa a un dels socis del Gremi, us recomanem canviar el peu de l'escrit de la factura que fa referència a la garantia dels serveis.

Per tant aconsellem que en el peu de les factures a partir d'ara, poseu aquest text que està tret directament del Real Decret 298/1993 de la Generalitat, concretament l'article 16-2.

S'estableix com a període de garantia mínima obligatòria el de tres mesos, llevat si es tracta de vehicles industrials, en què aquest període serà de quinze dies. La garantia es considerarà extingida abans dels esmentats períodes si el vehicle ha recorregut més de dos mil quilòmetres. Tot això s'entèn sens perjudici del fet que les peces incloses en la reparació tinguin un termini de garantia superior, en aquest cas i per a aquestes peces regirà el termini més gran.

Aquest canvi ve motivat per complir amb la Llei 22-2010, del Codi de Consum de Catalunya, a l'article 251-3 el punt 7 la lletra e), on s'expliciten les obligacions pel que fa a aquest tema.

Article251-3. Obligacions per a tot tipus de serveis

Punt 7. Els empresaris que ofereixen o prestin qualsevol tipus de servei o que en facin publicitat han d'estendre i lliurar, un cop finalitzat i pagat el servei, una factura, un tiquet o un justificant de pagament, amb els conceptes següents, sens perjudici del que estableix la normativa en matèria fiscal:

e) La indicació del temps de garantia, si escau

 

Qualsevol dubte sobre el tema us podeu adreçar al Gremi de Tallers de Reparació d'Automòbils i Comarca i demanar per l'Eva Moreno.

telf: 937361103

correu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

A les vacances d'estiu, que el teu vehicle no sigui un problema

 

Desconnecta't!

A les vacances d'estiu, que el teu vehicle no sigui un problema.

Amb l'arribada de l'estiu, des del Gremi s'ha decidit tornar a posar en marxa la campanya dirigida als vostres clients per recordar-los la importància de fer un manteniment adequat del vehicle per evitar una averia.

Aquestes són les vacances més llargues que fem durant l'any, és quan aprofitem per  realitzar els trajectes més llargs i per això és del tot necessari que els cotxes estiguin a punt.

Com ja sabeu en els materials de la campanya, es recorda als usuaris que tenen dret a decidir on reparar el seu vehicle davant d'un sinistre, i que és molt aconsellable comprovar que el taller disposa de la placa distintiu a la façana amb el número d'autorització d'indústria.

En breu rebreu per correu postal els materials de la campanya.

Desconnecta't

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Petició de recollida de pneumàtics: Signus

Els informem que, a partir del proper 1 de maig de 2013, la petició de recollida de pneumàtics haurà de fer-se a través del web SIGNUS (www.signus.es). Cap recollidor acceptarà peticions realitzades per cap altre via.

Per poder realitzar la petició, tot punt generador de residus ha de disposar de les seves claus d'accés. En el cas de no recordar aquestes claus, pot sol.licitar-les en qualsevol moment a través del web de petició de recollida de SIGNUS i les rebrà immediatament al seu correu electrònic.

Si encara no està adherit a SIGNUS per a complir amb les obligacions legals ambientals dels productors de residus de pneumàtics, truqui al telèfon 917670434 (horari: de 8:30 a 13:30 hores) o al telèfon 917681454 (horari: 14:30 a 17:30 hores), on el registraran i li facilitaran les seves claus d'accés.

NOVETAT

De manera temporal, s'ha habilitat un sistema telefònic automàtic en què també podrà realitzar les seves peticions de recollida de manera senzilla i ràpida a través del telèfon 902882115. Perquè el sistema automàtic l'identifiqui adequadament, haurà d'introduir a través del telèfon, quan se li sol.liciti, un Número d'Identificació Personal (PIN) que pot tenir a la pàgina de recollida gratuïta de pneumàtics, dins l'apartat "Administració Sistema".

Compartir
FaceBook  Twitter