• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Es prorroga el Pla PIVE al 2013

Us informem que s'ha decidit prorroga el Pla PIVE durant el 2013. Com a particularitats per aquest 2013, s'han destinat 150 millons d'euros, es disminuirà l'antiguitat dels vehicles destinats a desballestament i s'eliminarà la quantitat límit del preu del vehicle de compra, establert al pla de 2012 en 25.000 euros.

A més, es completarà el pla amb un de nou destinat a furgonetes i vehicles comercials, denominat PIMA-AIRE. Aquest pla te com a objectiu renovar el parc d'aquest tipus de vehicles, amb un mercat potencial de 50.000 unitats.

Si desitgeu ampliar informació podeu adreçar-vos a la secretari del Gremi, Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Cobrament de gestió de pneumàtics fora d'ús

Us recordem l’obligació de gestionar els pneumàtics fora d’ús tal com indica el Reial Decret 1619/2005 de 30 de desembre del 2005, on es defineix que el generador de NFU (pneumàtics fora d’ús) és la persona física o jurídica que, com a conseqüència de la seva activitat empresarial o de qualsevol altre activitat, generi NFU. Queda exclòs d’aquesta condició l’usuari o propietari del vehicle que els utilitza.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Cartell d'assegurança obligatòria

Us informen que als tallers heu de disposar d'un cartell en el qual s'informi al client de l'obligatorietat que els seus vehicles tinguin una assegurança obligatòria vigent, que cobreixi la quantia exigida per Llei, segons l'article 2 del R. Dec. Leg. 8/2004 redacció Llei 21/2007.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter