• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Visita el web del Gremi, hi trobaràs tot el que necessites per a la gestió del teu taller

Des del Gremi hem posat en marxa un nou web, www.gremitallers.org, on trobaràs tota la informació necessària per tirar endavant la gestió del teu taller.

També podràs sol·licitar-nos on line les diferents tramitacions que t'ofereix el Gremi, com ara i entre d'altres:

Et convidem a que hi facis una visita i que per suposat ens facis arribar els teus comentaris i suggeriments, a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

També podràs seguir les novetats del Gremi a travès del compte de Twitter @GremideTallers.

Si vols ampliar informació al respecte pots dirigir-te a la secretaria del Gremi, Nuri Amela, ja sigui per telèfon 937361103, o bé per correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

S'aprova el Pla d'Incentius del Vehicle Eficient

Us informem que el Govern Estatal ha aprovat el pla d'incentius a la compra d'automòbils denominat PIVE · Pla d'Incentius al Vehicle Eficient, que entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Documentació que cal tenir al taller

A continuació us recordem la documentació i cartelleria que cal tenir al taller:

 • Responsable Tècnic del taller: els tallers han de comptar almenys amb una persona vinculada al taller, contractada a temps complet i responsable tècnic amb la titulació acreditativa (Formació Professional, Cicle Formatiu o bé el Certificat d'Aptitud. Des del Gremi, amb la col·laboració de Cecot Formació, oferim cursos per obtenir el Certificat d'Aptitud.
 • Inscripció al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), àntigament conegut com a REIC: els tallers de reparació de vehicles automòbils, per iniciar la seva activitat a Catalunya, hauran de presentar una comunicació prèvia d'incorporació al Registre dels Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya RASIC, a la branca de tallers de reparació de vehicles automòbils. També caldrà comunicar els canvis substancials que es puguin produir. En cas d'inspecció cal que mostreu el registre.
 • Placa d'indústria: els tallers legalment classificats heu d'anunciar a la façana del vostre establiment la placa-distintiu on apareix el vostre número de RASIC, així com les branques i especialitats que dueu a terme al taller (mecànica, electricitat, planxa, pintura, pneumàtics, motocicletes, etc.) Podeu sol·licitar-la a través d'aquest formulari.
 • Placa Horària: els tallers heu d'exhibir, almenys en català, de forma perfectament visible des de l'exterior, un cartell informatiu de l'horari de la prestació del servei al públic. Podeu sol·licitar-la a través d'aquest formulari.
 • Cartell preu/hora: el taller ha de tenir exposat al públic un cartell que indiqui el preu dels serveis actualitzat a l'any en curs, el qual ha de tenir detallat el preu per hora de treball, preu per quilòmetre per a reparacions realitzades fora del taller i les despeses diàries d’estada. Podeu sol·licitar-lo a través d'aquest formulari.
 • Cartell dels Drets de l'Usuari: els tallers heu d'exposar en un lloc visible per als clients els drets del consumidor. Podeu sol·licitar-lo a través d'aquest formulari.
 • Cartell i fulls de reclamació: els tallers heu de tenir a disposició dels clients els fulls de reclamació/queixa/denúncia, així com un cartell on s'indiqui aquesta disponibilitat. Podeu sol·licitar-los a la secretaria del Gremi.
 • Blocs de Pressupost: tota reparació ha de tenir un pressupost previ, a no ser que el client en renunciï a l'Ordre de Reparació de forma manuscrita i amb la signatura del client. Per als casos on no es renunciï a pressupost, disposem de Blocs de Pressupost que han estat consensuats amb l'Administració. Podeu sol·licitar-los a través d'aquest formulari.
 • Blocs d'Ordre del Reparació (O.R.): des del Gremi us oferim blocs d'Ordre de Reparació, aquests models han estat consensuats amb l'Administració. És imprescindible emplenar una O.R. per a cada reparació, especificant els treballs a realitzar, les peces i els preus. Si, fent el diagnòstic de la reparació, n'apareix una de nova, cal avisar al client i obrir una nova O.R. Podeu sol·licitar aquests blocs a través del següent formulari.
 • Blocs de Factures: des del Gremi us oferim blocs de Factures on s'especifica la feina realitzada, les hores empresades i el preu de la mateixa, així com la garantia que disposa la reparació. Podeu sol·licitar-nos els blocs de factures a través d'aquest formulari.
 • Decret de Tallers 298/93: tots el tallers han de tenir a disposició del client un exemplar del Decret de Tallers. Es tracta de la reglamentació per la qual es regeix l'activitat dels tallers.
 • Assegurança: els tallers han de tenir una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers que cobreixi com a mínim 270.884,50 euros, per als tallers de fins a 10 treballadors, o bé 541.768,50 euros, per als tallers de més de 10 treballadors.
 • Residus: els tallers heu d'estar registrats a l'Agència Catalana de Residus com a productors de residus. D'altra banda, s'han de tenir els residus en un lloc adequat amb els corresponents contenidors i el seu etiquetatge. També cal conservar els comprovants de la recollida de residus generats al taller i portar un llibre de registre de residus. Tant el transportista com el gestor del residu ha d'estar homologat per l'Agència Catalana de Residus. Consulta l'acord de recollida de residus amb Sircat.
 • Gasos fluorats: certificat personal (obligatori) que acredita la competència per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lats als vehicles.
 • Llei de Protecció de Dades: els tallers esteu obligats a complir la normativa referent a la Protecció de Dades dels vostres clients. Podeu consultar com us afecta a la nostra assessora.

Si necessiteu ampliar informació sobre aquesta documentació podeu adreçar-vos a la secretaria del Gremi, Maite Pérez, al telèfon 937361103 o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter