• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Nou Codi de Consum, noves obligacions i nous models de pressupost i d’ordre de reparació

L’entrada en vigor del nou codi de consum de Catalunya implica noves obligacions per als tallers, a continuació us resumim les més destacades:

 1. Per poder renunciar al pressupost el consumidor haurà de reflectir-ho de forma manuscrita i amb la seva signatura a l’ordre de reparació.
 2. El responsable de l’empresa haurà de signar tots els pressupostos i ordres de reparació a banda d’afegir-hi el segell de l’empresa.
 3. A banda dels pressupostos i les factures, caldrà conservar les ordres de reparació. El termini de conservació mínim s’estableix en 3 anys.
 4. També caldrà conservar durant 6 mesos aquells pressupostos confeccionats i no acceptats pel consumidor.
 5. Caldrà exhibir en un lloc visible per als clients les llistes de preus dels recanvis i accessoris. 
 6. El taller haurà de tenir sota la seva custòdia el vehicle durant un període màxim de 3 anys des del lliurament del pressupost/ordre de reparació, moment en el qual el consumidor perd el seu dret a recuperar-lo. 
 7. Els tallers hauran de contractar un aval per poder fer front als pagaments per avançats efectuats pel consumidor.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Es prorroguen les subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics

Us informem que s'ha ampliat el període de sol·licitud d'ajuts directes per a l'adquisició de vehicles elèctrics des de l'1 de gener fins el 30 de novembre de 2012 que es contemplava al Pla Integral d'Impuls del Vehicle Elèctric a España 2010-2014.

Al llarg de 2011, diferents fabricants han anat concretant la seva oferta de vehicles elèctrics i, en aquest període, la indústria espanyola ha posat en marxa plans de fabricació i desenvolupament de vehicles elèctrics. 

No obstant això, analitzant l'oferta de les principals marques, es conclou que el 54% dels models de vehicles elèctrics previstos per a 2011-2012 han sofert retards. Per aquest motiu, s'ha ampliat el període de sol·licitud dels ajuts.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Informació sobre el dret de retenció del vehicle en cas d’impagament de la factura

Al Codi de Consum de Catalunya, a l'article 252.3 en el seu apartat f) s'estableix que si per la prestació d’un servei s’ha de dipositar un bé, és obligació lliurar a la persona dipositant un resguard que com a mínim hi consti el termini en el qual prescriu el dret a recuperar el bé.

Per aquest concepte es fa constar als pressupostos i ordres de reparació, que si transcorregut un temps (tres anys) no ha retirat el vehicle passarà a ser propietat del taller.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 123 de 123