• Treu partit del gremi

    Treu partit del gremi

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Es prorroguen les subvencions per a l'adquisició de vehicles elèctrics

Us informem que s'ha ampliat el període de sol·licitud d'ajuts directes per a l'adquisició de vehicles elèctrics des de l'1 de gener fins el 30 de novembre de 2012 que es contemplava al Pla Integral d'Impuls del Vehicle Elèctric a España 2010-2014.

Al llarg de 2011, diferents fabricants han anat concretant la seva oferta de vehicles elèctrics i, en aquest període, la indústria espanyola ha posat en marxa plans de fabricació i desenvolupament de vehicles elèctrics. 

No obstant això, analitzant l'oferta de les principals marques, es conclou que el 54% dels models de vehicles elèctrics previstos per a 2011-2012 han sofert retards. Per aquest motiu, s'ha ampliat el període de sol·licitud dels ajuts.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Informació sobre el dret de retenció del vehicle en cas d’impagament de la factura

Al Codi de Consum de Catalunya, a l'article 252.3 en el seu apartat f) s'estableix que si per la prestació d’un servei s’ha de dipositar un bé, és obligació lliurar a la persona dipositant un resguard que com a mínim hi consti el termini en el qual prescriu el dret a recuperar el bé.

Per aquest concepte es fa constar als pressupostos i ordres de reparació, que si transcorregut un temps (tres anys) no ha retirat el vehicle passarà a ser propietat del taller.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Pàgina 119 de 119