Manual de Procediment d'Inspecció de les estacions d'ITV

Us enllacem el Manual d'Inspecció de les estacions d'ITV que recull les especificacions que s'han de comprovar en totes les inspeccions.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Llibre de Registre de Residus

Us recordem que els productors de residus, com ara els tallers de reparació de vehicles, teniu l'obligació d'anotar les retirades de residus (olis, pneumàtics, ferralla, bateries, entre d'altres) identificant els residus, la seva procedència i el codi.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Quanties mínimes de les pòlisses de responsabilitat civil

Us informem de l'actualització de les quanties mínimes de les pòlisses de responsabilitat civil per als tallers de reparació de vehicles per danys a tercers aplicables per a l'any 2015, segons la minoració de l'IPC.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Periodicitat de les inspeccions d'instal·lacions del taller

Us fem arribar un resum de la periodicitat de revisions amb EACs ( Entitats Ambientals de Control) de les instal·lacions sotmeses a reglamentació específica aplicable als tallers de mecànica en general, electricitat, planxa i pintura, pneumàtics i motocicletes. Recordeu que també s'han de complir les inspeccions obligatòries amb els instal·ladors autoritzats que habitualment són anuals.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Per a què serveix la placa d'indústria

La placa d'indústria s'exhibeix obligatòriament a la façana i explica bàsicament les branques d'activitat del taller (mecànica, electricitat, carrosseria i/o pintura de l'automòbil), si és un taller de motos, o bé si són especialistes en pneumàtics.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter