Aplicació del marge comercial sobre el preu net del recanvi

Hem detectat que alguns comerciants de recanvis o accessoris facturen al taller els subministraments a preu net i dóna llibertat al taller per incrementar el preu amb el marge comercial que el taller consideri.

En aquest sentit informar-vos que aquest fet és contrari a la normativa de Consum, que ja des de 1984 prohibia al taller augmentar els preus del recanvis. Actualment està regulat a l'article 127 de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la qual estableix:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Procediment que heu de seguir quan un client us formula una reclamació

A continuació us resumim el procediment que heu de seguir en el cas que un client us formuli una queixa/reclamació:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Drets dels vostres clients

  1. Tot usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol.liciti.
  2. L'usuari només estarà obligat al pagament per l'elaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no siguin encarregades a aquest taller.
  3. Aquest establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Les reclamacions hauran d'adreçar-se als Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.
  4. El taller té a disposició del públic una còpia del Decret pel qual es regula l'activitat.
  5. Les reparacions estan garantides per tres mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2000 quilòmetres.

 

Si voleu ampliar la informació podeu trucar a la secretària del Gremi al telèfon 937361103

Compartir
FaceBook  Twitter  

Programa d'incentius al Vehicle Eficient (PIVE 6)

Us informem que ja s'ha publicat el Real Decret 525/2014, de 20 de juny, en el qual es regula la concessió directa de subvencions al vehicle eficient (PIVE 6). 

Us enllacem el Reial Decret

 

Compartir
FaceBook  Twitter  

Es publica la nova Llei Reguladora dels Residus

S'ha aprovat la nova Llei, i aquesta reforça i manté la Regeneració de residus com a única solució per a l'oli usat de Catalunya. D'aquesta manera els recollidors han de garantir al productor, que l'oli usat recollit anirà a una planta de Regeneració. L'ús d'oli com a combustible continua completament prohibit pels efectes devastadors sobre el medi.

La nova Llei 2/2014 del 27 de gener de 2014 modifica el text refós de la Llei Reguladora dels Residus, afegint el nou apartat 5 a l'article 26 en relació a la Regeneració dels olis industrials usats a Catalunya:

"5. Els olis industrials usats, generats a Catalunya, s'han de tractar, exclusivament, per la via de llur regeneració, fent ús de les millors tècniques disponibles"

Per tant la Generalitat i l'Agència de Residus de Catalunya, ratifiquen l'obligació de regenerar tot l'oli usat que es produeix a Catalunya. Els productors d'oli usat com tallers i plantes industrials hauran de certificar que el gestor que els hi recull l'oli usat el portarà a una planta de Regeneració.

Aques procès no ha canviat, com fins ara la responsabilitat legal del taller o Indústria sobre el seu oli usat no acaba amb l'entrega a un recollidor autoritzat, sinó que finalitza amb el seu tractament a una planta de Regeneració autoritzada.

Qualsevol dubte podeu trucar a la secretària del Gremi al telèfon 937361103

 

 

 

Compartir
FaceBook  Twitter