Increment de l'impost del gas 134a a partir de l'1 de gener de 2015

Us informem que s'ha produït un fort increment en la taxa que grava el gas 134a, utilitzat en la càrrega d'equips d'aire condicionat i de climatització de vehicles, la qual serà de 17.16 euros/kg a partir de l'1 de gener de 2015.

A l'any 2016 finalitzarà el régim transitori recollit per normativa i a partir d'aquest moment s'haurà d'assumir el cost total de la taxa que serà superior als 26 euros/kg.

Es recorda que els tallers, en aquest cas, teniu la consideració de consumidor final, sempre que us limiteu a adquirir el material per a utilitzar-lo en els vehicles dels vostres clients directes, per aquest motiu, quan adquiriu el gas 134a haureu de pagar el impost, el qual el podreu repercutir al client final en la factura.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Aplicació del marge comercial sobre el preu net del recanvi

Hem detectat que alguns comerciants de recanvis o accessoris facturen al taller els subministraments a preu net i dóna llibertat al taller per incrementar el preu amb el marge comercial que el taller consideri.

En aquest sentit informar-vos que aquest fet és contrari a la normativa de Consum, que ja des de 1984 prohibia al taller augmentar els preus del recanvis. Actualment està regulat a l'article 127 de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, la qual estableix:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Procediment que heu de seguir quan un client us formula una reclamació

A continuació us resumim el procediment que heu de seguir en el cas que un client us formuli una queixa/reclamació:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Drets dels vostres clients

  1. Tot usuari o qui actuï en el seu nom té dret a pressupost escrit de les reparacions o serveis que sol.liciti.
  2. L'usuari només estarà obligat al pagament per l'elaboració del pressupost quan les reparacions pressupostades no siguin encarregades a aquest taller.
  3. Aquest establiment disposa de fulls de reclamació a disposició del client. Les reclamacions hauran d'adreçar-se als Serveis Territorials del Departament de Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.
  4. El taller té a disposició del públic una còpia del Decret pel qual es regula l'activitat.
  5. Les reparacions estan garantides per tres mesos. La garantia es considerarà extingida abans del període esmentat si el vehicle ha recorregut més de 2000 quilòmetres.

 

Si voleu ampliar la informació podeu trucar a la secretària del Gremi al telèfon 937361103

Compartir
FaceBook  Twitter  

Programa d'incentius al Vehicle Eficient (PIVE 6)

Us informem que ja s'ha publicat el Real Decret 525/2014, de 20 de juny, en el qual es regula la concessió directa de subvencions al vehicle eficient (PIVE 6). 

Us enllacem el Reial Decret

 

Compartir
FaceBook  Twitter