S'aprova el Pla d'Incentius del Vehicle Eficient

Us informem que el Govern Estatal ha aprovat el pla d'incentius a la compra d'automòbils denominat PIVE · Pla d'Incentius al Vehicle Eficient, que entrarà en vigor a partir de l'1 d'octubre.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Documentació que cal tenir al taller

A continuació us recordem la documentació i cartelleria que cal tenir al taller:

 • Responsable Tècnic del taller: els tallers han de comptar almenys amb una persona vinculada al taller, contractada a temps complet i responsable tècnic amb la titulació acreditativa (Formació Professional, Cicle Formatiu o bé el Certificat d'Aptitud. Des del Gremi, amb la col·laboració de Cecot Formació, oferim cursos per obtenir el Certificat d'Aptitud.
 • Inscripció al Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), àntigament conegut com a REIC: els tallers de reparació de vehicles automòbils, per iniciar la seva activitat a Catalunya, hauran de presentar una comunicació prèvia d'incorporació al Registre dels Agents de la Seguretat Industrial a Catalunya RASIC, a la branca de tallers de reparació de vehicles automòbils. També caldrà comunicar els canvis substancials que es puguin produir. En cas d'inspecció cal que mostreu el registre.
 • Placa d'indústria: els tallers legalment classificats heu d'anunciar a la façana del vostre establiment la placa-distintiu on apareix el vostre número de RASIC, així com les branques i especialitats que dueu a terme al taller (mecànica, electricitat, planxa, pintura, pneumàtics, motocicletes, etc.) Podeu sol·licitar-la a través d'aquest formulari.
 • Placa Horària: els tallers heu d'exhibir, almenys en català, de forma perfectament visible des de l'exterior, un cartell informatiu de l'horari de la prestació del servei al públic. Podeu sol·licitar-la a través d'aquest formulari.
 • Cartell preu/hora: el taller ha de tenir exposat al públic un cartell que indiqui el preu dels serveis actualitzat a l'any en curs, el qual ha de tenir detallat el preu per hora de treball, preu per quilòmetre per a reparacions realitzades fora del taller i les despeses diàries d’estada. Podeu sol·licitar-lo a través d'aquest formulari.
 • Cartell dels Drets de l'Usuari: els tallers heu d'exposar en un lloc visible per als clients els drets del consumidor. Podeu sol·licitar-lo a través d'aquest formulari.
 • Cartell i fulls de reclamació: els tallers heu de tenir a disposició dels clients els fulls de reclamació/queixa/denúncia, així com un cartell on s'indiqui aquesta disponibilitat. Podeu sol·licitar-los a la secretaria del Gremi.
 • Blocs de Pressupost: tota reparació ha de tenir un pressupost previ, a no ser que el client en renunciï a l'Ordre de Reparació de forma manuscrita i amb la signatura del client. Per als casos on no es renunciï a pressupost, disposem de Blocs de Pressupost que han estat consensuats amb l'Administració. Podeu sol·licitar-los a través d'aquest formulari.
 • Blocs d'Ordre del Reparació (O.R.): des del Gremi us oferim blocs d'Ordre de Reparació, aquests models han estat consensuats amb l'Administració. És imprescindible emplenar una O.R. per a cada reparació, especificant els treballs a realitzar, les peces i els preus. Si, fent el diagnòstic de la reparació, n'apareix una de nova, cal avisar al client i obrir una nova O.R. Podeu sol·licitar aquests blocs a través del següent formulari.
 • Blocs de Factures: des del Gremi us oferim blocs de Factures on s'especifica la feina realitzada, les hores empresades i el preu de la mateixa, així com la garantia que disposa la reparació. Podeu sol·licitar-nos els blocs de factures a través d'aquest formulari.
 • Decret de Tallers 298/93: tots el tallers han de tenir a disposició del client un exemplar del Decret de Tallers. Es tracta de la reglamentació per la qual es regeix l'activitat dels tallers.
 • Assegurança: els tallers han de tenir una pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers que cobreixi com a mínim 270.884,50 euros, per als tallers de fins a 10 treballadors, o bé 541.768,50 euros, per als tallers de més de 10 treballadors.
 • Residus: els tallers heu d'estar registrats a l'Agència Catalana de Residus com a productors de residus. D'altra banda, s'han de tenir els residus en un lloc adequat amb els corresponents contenidors i el seu etiquetatge. També cal conservar els comprovants de la recollida de residus generats al taller i portar un llibre de registre de residus. Tant el transportista com el gestor del residu ha d'estar homologat per l'Agència Catalana de Residus. Consulta l'acord de recollida de residus amb Sircat.
 • Gasos fluorats: certificat personal (obligatori) que acredita la competència per a la manipulació de sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats al confort tèrmic de persones instal·lats als vehicles.
 • Llei de Protecció de Dades: els tallers esteu obligats a complir la normativa referent a la Protecció de Dades dels vostres clients. Podeu consultar com us afecta a la nostra assessora.

Si necessiteu ampliar informació sobre aquesta documentació podeu adreçar-vos a la secretaria del Gremi, Maite Pérez, al telèfon 937361103 o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Recordatori: Aplicació del nou tipus d’IVA al cartell preu hora a partir de l’1 de setembre de 2012

Us recordem que des de l’1 de setembre de 2012 el tipus general puja tres punts, passant a ser del 18% al 21%. Per tant, amb l’entrada en vigor del nou tipus s’ha d’actualitzar el cartell de preu/hora de treball.

Com ja sabeu, segons el Decret 298/1993 que regula l’activitat industrial i la prestació de serveis en els Tallers de Reparació d’Automòbils, és obligatori tenir els cartells de preu/hora actualitzats, en un lloc visible per al client.

Per aquest motiu us demanem que, aquells tallers que encara no ho heu fet, ens empleneu el formulari següent, els tallers que vulgueu modificar el preu o actualitzar el tipus impositiu del cartell, adreceu la següent fitxa al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., o bé al fax 937366014:

NOM DEL TALLER .................................................................................................................

ADREÇA COMPLETA ...............................................................................................................

NÚM. DE REGISTRE INDUSTRIAL .............................................................................................

PREU HORA MECÀNICA I ELECTRICITAT (sense IVA) ..................................................................

PREU HORA PLANXA I PINTURA (sense IVA) ............................................................................

PREU per QUILÒMETRE • reparacions realitzades fora de taller (sense IVA) ..................................

DESPESES DIÀRIES D’ESTADA (sense IVA) ...............................................................................

Compartir
FaceBook  Twitter  

Tinc un vehicle al taller que no em passen a recollir, què puc fer?

Una consulta molt habitual és el cas del vehicle abandonat. El primer pas que s'ha de fer és comprovar de qui és el vehicle i si té limitació de domini en el Registre de la Direcció General de Trànsit.

Qualsevol tràmit o reclamació que s'hagi de fer, ha de ser coneguda pel propietari del vehicle.

La primera obligació del taller és fer signar l'encàrrec de servei a qui hagi portat el vehicle, fins i tot si és el gruista. Com dipositari del vehicle, la llei de Consum ens exigeix que el que diposita el vehicle tingui al menys un comprovant d'aquest dipòsit. Aquesta signatura i comprovant no sols és una obligació, sinó el primer pas de la deguda organització que qualsevol empresa ha de seguir. 

Quan es tingui la confirmació de la identitat del propietari del vehicle, ja es pot fer el primer pas, que és establir el càrrec de la despesa d'estada. Adjuntem un model de text que es pot enviar via burofax al propietari del vehicle, que segons el mateix Codi Civil és l'únic que té l'obligació de fer el pagament del servei, encara que no sigui qui ens l'ha portat o encarregat la feina.

Si aquesta reclamació no té èxit, s'ha de decidir si volem reclamar l'import que se'ns deu, o si volem treure el vehicle del taller.

Si el el decurs de dos mesos no passen a recollir el vehicle, podem aplicar l'article 86 de la Llei de Seguretat Vial que permet que el taller pugui rebre un permís de la Direcció General de Trànsit per portar el vehicle a un desballestador i donar-lo de baixa.

Adjuntem un model de carta que hem d'enviar via burofax al propietari del vehicle, i alhora el model d'escrit que hem d'adreçar a Trànsit, sol.licitant el tractament residual del vehicle.

Compartir
FaceBook  Twitter  

Registre dels Agents de la Seguretat a Catalunya RASIC

El Registre dels Agents de la Seguretat a Catalunya RASIC és un registre en el qual s'inclouen, entre d’altres:

 • Els tallers de reparació de vehicles automòbils.
 • Els professionals i les empreses d’instal·lació, manteniment, reparació i operació d’instal·lacions i productes industrials.

Per aquest motiu, els agents que vulguin desenvolupar la seva activitat a Catalunya, han de comunicar la seva voluntat de prestar el servei aquí i per tant inscriure's al Registre, RASIC.

La inscripció s'aplica també per als instal·ladors i empreses instal·ladores, prèviament inscrites a la seva Comunitat Autònoma o País de l'Espai Econòmic Europeu, que vulguin treballar a Catalunya.

Respecte del Talleres de reparació d’automòbils:

 • Els tallers no s'han d'inscriure al REIC, sinó al RASIC.
 • No cal presentar cap documentació, només la comunicació d’inici d’activitat.
 • Si un titular disposa de més d’un taller de vehicles, es faran tantes inscripcions al RASIC com localitzacions diferents, i per tant s’hauran de presentar tantes declaracions responsables com establiments.
 • No s’acceptarà com a titulació el fet d’haver estat responsable de taller abans de la publicació del Decret 298/93. En tot cas s’hauria de fer la sol·licitud del certificat de responsable aportant la documentació per fer el reconeixement.


Més informació del RASIC al web de GENCAT

Compartir
FaceBook  Twitter