Les ordres de reparació i les conformitats de pressupost per telèfon no tenen validesa

Us recordem que les ordres de reparació i les conformitats de pressupost per telèfon no tenen validesa jurídica, de manera que en tots els casos cal presentar un pressupost per escrit, a no ser que el client en renunciï explícitament, i l'ordre de reparació ha d'estar signada pel client.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Manual de reformes en vehicles

Us enllacem el Manual de Reformes de Vehicles, es tracta d'un document elaborat pel Ministeri d'Indústria en col·laboració amb les ITV que estableix les descripcions de les reformes tipificades, la seva codificació i la documentació necessària per a la seva tramitació.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Accés als vehicles mentre s'està reparant

Darrerament hem rebut alguna consulta sobre la prohibició d'accés als vehicles mentre s'estan reparant, ja que alguns de vosaltres us trobeu que els vostres clients accedeixen als vehicles durant les reparacions, sobretot quan es tracta de vehicles industrials.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Retirada de vehicles abandonats als tallers

Us recordem que existeix un procediment establert per la Llei 18/2009 de trànsit que permet la retirada de vehicles abandonats als nostres tallers. Aquest procediment permet el trasllat del vehicle a un Centre Autoritzat de Tracament de Vehicles per a la seva posterior destrucció i descontaminació, sempre i quan Trànsit així ho dictamini i en els següents supòsits:

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Impost a aplicar per al gas 134a en estoc

En relació a l'increment de l'impost dels gasos fluorats, també coneguts com a gasos 134a, us informem que el gas s'ha de vendre amb el mateix impost que ha suportat, és a dir, si el gas s'ha adquirit durant el 2014 s'haurà de facturar al client amb l'impost corresponent al 2014.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter