Es publica el Real Decret 575/2013 per regular la concessió de subvencions pel PIVE 3

Us facilitem tota la informació del Real Decret on es regula la concessió directa de subvencions per al Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE 3).

Arran de l'èxit de mesures similars anteriors PIVE, PIVE 2, plans que han permès aturar la forta caiguda de les vendes de vehicles en Espanya, es renova l'experiència amb l'objectiu de pal.liar la crisis en el sector. Les previsions del mercat han fet recomanables potenciar aquestes iniciatives, intensificant la renovació de la flota nacional per reduir l'edat mitjana dels vehicles d'elevada eficiència energètica. D'aquesta manera també s'afavoreix l'estalvi energètic del sector del transport i es calmen els efectes negatius sobre el medi ambient.

El govern ha pres la decisió de donar un crèdit extraordinari de 70 milions d'euros per donar continuïtat a a quest Programa d'Incentius al vehicle Eficient.

La finalitat d'aquestes subvencions és facilitar i fomentar la retirada de la circulació d'uns 70.000 vehicles amb més de 10 anys d'antiguitat per a la categoria M1 i amb més de 7 anys per la categoria N1.

Aquest programa tindrà validesa a partir del dia següent de la publicació al Butlletí Oficial del Estat (27 de juliol del 2013) i finalitzarà dotze mesos després d'aquesta data, o si ocorregués abans, quan s'esgoti el pressupost disponible establert.

Si voleu tenir tota la informació del Real Decret cliqueu aquí

Si aquest enllaç no us funciona proveu amb aquesta url

http://www.lacecot.org/documents/Doc5296.pdf

Compartir
FaceBook  Twitter  

Es simplifica el procés per a l’obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat ambiental

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental és unsistema d'etiquetatge ecològic de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d'un sistema voluntari de qualificació ambiental que identifica i certifica productes o serveis que compleixen determinats criteris ambientals més enllà de la normativa vigent d'aplicació i que, per tant, tenen una afectació menor sobre el medi ambient.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Es prorroga el Pla PIVE al 2013

Us informem que s'ha decidit prorroga el Pla PIVE durant el 2013. Com a particularitats per aquest 2013, s'han destinat 150 millons d'euros, es disminuirà l'antiguitat dels vehicles destinats a desballestament i s'eliminarà la quantitat límit del preu del vehicle de compra, establert al pla de 2012 en 25.000 euros.

A més, es completarà el pla amb un de nou destinat a furgonetes i vehicles comercials, denominat PIMA-AIRE. Aquest pla te com a objectiu renovar el parc d'aquest tipus de vehicles, amb un mercat potencial de 50.000 unitats.

Si desitgeu ampliar informació podeu adreçar-vos a la secretari del Gremi, Nuri Amela, al telèfon 937361103, o bé al correu electrònic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Compartir
FaceBook  Twitter  

Cobrament de gestió de pneumàtics fora d'ús

Us recordem l’obligació de gestionar els pneumàtics fora d’ús tal com indica el Reial Decret 1619/2005 de 30 de desembre del 2005, on es defineix que el generador de NFU (pneumàtics fora d’ús) és la persona física o jurídica que, com a conseqüència de la seva activitat empresarial o de qualsevol altre activitat, generi NFU. Queda exclòs d’aquesta condició l’usuari o propietari del vehicle que els utilitza.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter  

Cartell d'assegurança obligatòria

Us informen que als tallers heu de disposar d'un cartell en el qual s'informi al client de l'obligatorietat que els seus vehicles tinguin una assegurança obligatòria vigent, que cobreixi la quantia exigida per Llei, segons l'article 2 del R. Dec. Leg. 8/2004 redacció Llei 21/2007.

Llegir més...

Compartir
FaceBook  Twitter