• Treu partit del gremi

  Treu partit del gremi

 • Vols obtenir el títol de responsable de taller?

  Vols obtenir el títol de responsable de taller?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Tractaments de desinfecció de l’aire amb ozó

Tractaments de desinfecció de l'aire amb ozó

 

L'ozó generat a partir d'oxigen és un biocida generat in-situ. Aquesta substància està enviado avaluada, però no està encara aprovada, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota aquesta legislació of biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

 

Atès que la substància ha estat notificada i defensada, entre d'altres finalitats, per a la desinfecció de l'aire, es potpoder que te activitat en aquest sentit, però es plantgen dubtes principament sobre las dosis necesitadas para afectar la seva eficàcia en frente al coronavirus es el efecto sobre la sal que aquestes dosis poden implicar.

 

De acuerdo con el motivo, fin al momento, los responsables de la posada al mercado de los generadores de energía generados por el ventilador, la obligación de cumplir, el requisito de notificación al Ministro de Sanidad de Acuerdo a la Disposición Transitoria. segona del Reial Decreto 1054/2002, de 11 de octubre, el cual es regular el proceso de evaluación para el registro, la autorización y la documentación de biocidas. Tanmateix, aquest requisito no implica una conformidad por parte del Ministeri de Sanitat.

 

De fet, la Societat Espanyola de Sanitat Ambiental per ara en desaconsella el seu ús front el coronavirus.

 

D'altra banda, atès que l'ozó és un biocida per a ús com a TP2 i TP4, d'acord amb la normativa vigentent, les empreses que prestin serveis a tercers d'aplicació d'ozó han d'estar inscrites al Registre d'establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a serveis biocides a tercers.

 

Si desea ampliar información en el acuario, consulte la nota del Departamento de Salud aquí .

 
 
Compartir
FaceBook  Twitter  

Bones pràctiques | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2

Bones pràctiques | Prevenció del risc d’exposició laboral al coronavirus SARS-CoV-2
 
Us informem que l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) posa a l’abast del sector un recull d’orientacions per aplicar les mesures establertes pel Ministeri de Sanitat davant del risc d’exposició a la COVID-19 en l’entorn laboral.

Els documents recullen una selecció de mesures no exhaustives les quals les empreses han d’implementar i complementar, si és necessari,   en funció de les seves característiques i dels resultats obtinguts a les seves avaluacions de riscos.

Adjuntem el document aquí


A més a més, l'assessora Irene Mael juntament amb el Pasqual Moya estan elaborant un protocol d'actuació exclusiu per als tallers del gremi. Tan bon punt l'hagin finalitzat us el farem arribar.

 
Compartir
FaceBook  Twitter  

Els tallers mecànics podran acollir-se als ERTO per força major

Els tallers mecànics podran acollir-se als ERTO per força major

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publica una nota que s'especifica:
 
 • Les empreses dedicades a activitats essencials, que s'hagin vist afectades per les mesures de reducció de la mobilitat, poden acollir-se a un  ERTO per força major.
 
 • Es considera que els tallers de reparació d'automòbils, tot i que no estan subjectes a la suspensió total per part de les autoritats, poden haver patit pèrdues considerables de l'activitat com a conseqüència de les restriccions de la mobilitat o altres circumstàncies.
Compartir
FaceBook  Twitter